Bartsch-kúria, Szalárd

  • Műemlékvédelmi kód:
  • BH-II-m-B-01199
  • cím:
  • Szalárd (Sălard), 548. sz.
  • datálás:
  • XIX. század

A 19. század végén építtette a Bartsch család. A második világháború után államosították. Az épületben egészségügyi központ működött, majd szülőotthon. 1990 után az épületet visszaigényelték. Napjainkban egy Filadelfia nevű, öregek otthona működik benne. Az épület állaga jónak mondható, a folyamatos karbantartásnak köszönhetően. 

Egy dendrológiai park közepén álló, földszintes, alápincézett, U alaprajzú épület. Az épületet lekerekített párkánnyal szegélyezett lábazat veszi körül. Erősen előreugró középrizalitját három oldalról, negyedköríves kupolás portikusz zárja le, előszobát alkotva. A főbejárathoz lépcsők vezetnek. A főhomlokzat és az oldalhomlokzatok díszesen keretelt ablakai egyenes lezárásúak. Könyöklőpárkányaik egy összefüggő övpárkányt alkotnak, amely körülöleli az épületet. Az ablakok tengelyében kötények díszítik. A főhomlokzaton, a portikusz két oldalán három-három ablak látható. A szélső ablakok egy enyhén kiülő rizaliton állnak, melyek széleit armírozásos díszítésű lizénák szegélyezik. Konzolos szemöldökeik közül az első kettő egyenes, a rizaliton lunettás félkörívesek. A szemöldökök alatti mező színes állatfigurás stukkóval díszített. A koronázópárkány alatt fogsoros párkány, alatta konzolos-tükrös fríz húzódik. 

Hátsó homlokzatán az U szárai között terasz van kiképezve, melyre lépcsők vezetnek. A teraszra nagyméretű, félköríves ablakok és ajtók nyílnak, a lunettában ketté osztott bevilágító ablakkal. Fölöttük napsugaras stukkódísz látható. Mivel itt mosdók találhatók, két ablakot befalaztak, kis világítóablakokat hagytak, valamint meghagyták a bevilágító ablakokat, amelyek egy utólagosan épített félemeletet világítanak be. A középsőbe kis bejáratot vágtak, amelyhez faállványos lépcső vezet. A főbejáraton bemenve egy körfolyosóra jutunk, amelyből nyílnak a szobák. 

 

Hogyan juthat ide?

Hogyan juthat ide?Linktár


PONT Group

Cluj-Napoca, Mărginașă street no. 42.
Fax: +4 0364 81 99 04
E-mail: office@pontgroup.org

Postal Mail:
O.P. 1 CP No. 473, Cluj-Napoca, Cluj County

Támogatók