Conacul Papszász, Ciocaia
  • Codul din lista monumentelor:
  • -
  • Adresă:
  • Ciocaia nr. 30
  • datare:
  • Formă de proprietate:
  • Proprietate publică

Conacul a fost construit de către Papszász Lajos la începutul secolului al 19-lea în stil clasicist. După cel de al diolea război mondial, aici funcționau birourile agricole colective, iar în anii 90 aici se țineau baluri. Astăzi, conacul este în proprietatea Primăriei Săcueni, dar este nefolosit, și starea lui se degradează zi cu zi.

Fațada principală a clădirii cu forma în plan dreptunghiulară conține o poartă mare de acces carosabil, al cărui timpanon este susținut de patru stâlpi cu capitel toscan și bază. Ușa principală este flancată de câte trei pilaștri cu capitel.Pe fiecare parte, între ultimii doi pilaștri, se află câte o fereastră cu închidere dreaptă. Intrarea principală poate fi accesată cu ajutorul unei scări, pe a cărei două laturi se află uși care duc spre subsol. Pe fațada principală, porticul este flancat de câte două ferestre cu chenare și cu pervaz, iar pe fațada posterioară se observă o terasă, care poate fi accesată printr-o scară. Timpanonul acesteia este susținută de câte un pilastru, iar la centru, de un stâlp cu capitel și bază. Ferestrele sunt cu închidere dreaptă, iar pe terasă, deasupra golurilor de uși, se observă câte o fereastră oarbă. Clădirea conține o sală de mese, o sală mare decorată cu meandră, respectiv pe fiecare parte se observă camere mai mici sau mai mari. Conacului îi aparține și un grânar, care se află într-o stare bună.

Cum ajungeți aici?