Bencze Fruzsina
restaurator

Absolventă a Universității de Artă și Design Cluj-Napoca, Facultatea de Arte Plastice, Departamentul Conservare și Restaurare (cursuri universitare de licență); în prezent urmează studiile de masterat în cadrul aceleiași instituții / departament - domeniul conservare și restaurare pictură pe lemn, lemn policrom. În cadrul programului Erasmus, a urmat timp de un an studiile universitare la Universitatea de Arte Plastice din Budapesta, specializarea conservarea și restaurarea picturii de șevalet.
A participat la manifestări științifice naționale și internaționale, cu publicații în reviste de specialitate.