Dr. Makay Dorottya
Specialist atestat în restaurarea monumentelor ist
  • Loc de muncă:
  • Irod M

MAKAY Dorottya lucrează în domeniul reabilitării monumentelor istorice, în proiectare.

În 1998 a primit Premiul Europa Nostra pentru reabilitarea bisericii romano-catolice Calvaria, Cluj-Mănăștur.

În 2001 a primit Premiul Grigore Ionescu al Ministerului Culturii și Cultelor pentru activitatea Fundației Transylvania Trust, reabilitarea castelului Bánffy de la Bonțida.

 

"Conform legii 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice (cu completările și republicările în vigoare), articolul 6, aliniatul (1): „Paza, întreţinerea, conservarea, consolidarea, restaurarea şi punerea în valoare prin mijloace adecvate a monumentelor istorice revin, după caz, proprietarilor sau titularilor altor drepturi reale asupra acestora, în conformitate cu prevederile prezentei legi.”

Activitățile complexe de conservare, restaurare, reabilitare, consolidare, punere în valoare, presupun însă un număr ridicat de activități profesionale: cercetare, proiectare, execuție, asistență tehnică, urmărire în timp a comportării edificiului – fiecare la rândul lui implicând zeci de specialități: topografie, arhitectură, istoria artei, arheologie, geotehnică, biologia și fizica construcțiilor, expertiză tehnică, structuri portante, instalații electrice, termice, sanitare, restaurare de componente artistice din lemn, piatră, picturi murale, etc.

Orice proprietar laic astfel are nevoie de o călăuză profesională pentru a crește valoarea istorico-arhitecturală (și implicit de piață) a clădirii monument istoric deținută prin procesele sus enumerate în locul distrugerii unor valori prin execuție fără profesionalism."