Gőrbe Beáta
Consultant și manager proiecte

Absolventă a Facultăţii de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, specializarea Contabilitate și Informatică de Gestiune (2008) şi a masteratului Managementul Dezvoltării Afacerilor (2009) în cadrul Universităţii Babeș-Bolyai Cluj Napoca. Începând din mai 2008 se ocupă cu pregătirea și implementarea proiectelor finanțate din fondurile structurale în cadrul RegioConsult.