Szabó Tekla Katalin PhD
istoric de artă

SCURTĂ DESCRIERE A EXPERIENȚEI PROFESIONALE
În prezent mă ocup cu restaurarea castelului Urmanczy din Toplița, județul Harghita. Cea mai mare parte din experiența mea a fots dobândită în biroul de conservare din Budapesta, unde am făcut stocul valoriilor. Domeniul meu principal de cercetare sunt frescelor medievale.
  
Experiența relevantă anterioară (proiecte):

Toplița, castelul Urmanczy