Kiss Dénes István

  • Munkahely:
  • Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Szociológia és Szociális Munkás képző Kar, Kolozsvár
  • E-mail:
  • kissdenes2000@yahoo.com
  • Telefonszám:
  • (+40-742) 092805

2006-tól a kezdődően BBTE Szociológia és Szociális Munka Tanszékének oktatójaként a következő tantárgyak oktatója: faluszociológia, vidékfejlesztés szociológiája, vallásszociológia, általános szociológia (szeminárium), kutatásmódszertan (szeminárium), jogszociológia, szakmai gyakorlat

 

KUTATÓI TEVÉKENYSÉG

2015-2016: Norway Grants, „Socio-graphic mapping of the Roma Communities in Romania for a community-level monitoring of changes with regard to Roma integration (SocioRoMap)” Nemzeti Kisebbségkutató Intézet Kolozsvár – Etnikumközi Viszonyok  Kutatóközpontja, Kolozsvár

2014-2015: POSDRU, „INTEGRO. Integrare prin formare și mediere pentru ocupare”. Etnokulturális Diverzitás Erőforrásközpont, Kolozsvár

2012-2013: Gazdálkodás és a területhasználat dinamikája Hargita megyében. Vidékkutató Központ – Country Developement Consulting.

2011-2013: Etnicitás a mindennapokban. Romániai etnikai kisebbségek identitásvizsgálata. A Nemzeti Kisebbségkutató Intézet és a Vidékkutató Központ kutatási programja.

2010-2012: Integrált vállalkozás-fejlesztési modell kidolgozása három romániai régió kisvárosaiban. Az Etnikumközi Viszonyok  Kutatóközpontja által vezetett, POSDRU által finanszírozott kutatási-fejlesztési program.

2009: A romániai magyar civil szféra kataszterének elkészítése. Nemzeti Kisebbségkutató Intézet.

2007-2009: Vallás és értékrend kelet-közép Európában (Religions and Values in Central and Eastern Europe - REVACERN). A Szegedi Tudományegyetem Vallástudományi tanszéke által koordinált FP6-os program.

2008: A romániai nemzeti kisebbségek intézményrendszerének elemzése – a Nemzeti és Etnikai Kisebbségek Kutató Központjával együttműködésben.

2006: A romániai magyar non-profit szektor elemzése – a Erdélyi Magyar Civil Szervezetekért Alapítvánnyal együttműködésben

2004-2005: „A rurális munkaerőpiac jellemzői Hargita megyében”, a Civitas Alapítvány egy Polgári Társadalomért megrendelésére

2004: „Közélet és közérzet. Politikai közvélemény-kutatások” az  RMDSZ megrendelésére a MWTK keretében öt kérdőíves közvélemény-kutatásban valamint egy fókuszcsoportos kutatásban vettem részt

2003: „Az erdélyi kulturális intézmények kataszterének elkészítése” - a kutatást az MTA Kisebbségkutató intézete koordinálta

2002: „A határon túli magyarság külföldi munkavállalása” – kérdőíves felmérés a Balázs Ferenc Intézet és a Központi Statisztikai Hivatal (Budapest) közös szervezésében

2001: „A státustörvény fogadtatása és hatása a határon túli magyar közösségekben” – kérdőíves felmérés a Balázs Ferenc Intézet keretében, a Határon Túli Magyarok Hivatala megrendelésére

2000-2001: „Az erdélyi magyar civil szféra felmérése” – az erdélyi magyar civil szervezetek teljes körére kiterjesztett postai kérdőíves felmérés, az Erdélyi Magyar Civil  Szervezetekért Alapítvány  (ERMACISZA) felkérésére

2000-2001: „Olvasási szokások és médiafogyasztás Kolozsváron”, kérdőíves felmérés Kolozsvár magyar lakossága körében, a Kriterion Könyvkiadó felkérésére

2000: „A státustörvény fogadtatása és hatása a határon túli magyar közösségekben” – a felmérésre a Balázs Ferenc Intézet keretében került sor, a Határon Túli Magyarok Hivatala megrendelésére

1999: „Értékrend-kutatás a határon túli magyar közösségekben” – kérdőíves felmérés négy Magyarországon kívül élő magyar közösségben, Balázs Ferenc Intézet, Budapest

1999-2000„Politikai és állampolgári kultúra a Babes-Bolyai Tudományegyetemen tanuló egyetemisták körében” a kutatásra a Max Weber Szakkollégium keretében került sor, támogatta a romániai Soros Alapítvány
 
1998: „Etnikumközi kapcsolatok javítása erdélyi magyar és román középiskolások körében” – ifjúságszociológiai kérdőíves felmérés, támogatta a romániai Soros Alapítvány, a kutatásra a Max Weber Szakkollégium keretében került sor
 
1997-1998: „Modernizáció és vallásosság a Mezőségen”, a kutatásra a Max Weber Szakkollégium keretében került sor, az Illyés Közalapítvány támogatásával


PONT Group

Cluj-Napoca, Mărginașă street no. 42.
Fax: +4 0364 81 99 04
E-mail: office@pontgroup.org

Postal Mail:
O.P. 1 CP No. 473, Cluj-Napoca, Cluj County

Támogatók