Întâlnirea Coaliției Castel în Transilvania

Cu ocazia întâlnirii Coaliției Castel în Transilvania în 23–24 martie 2017 la Dalnic, proprietari și administratori unor castele, experți în legislație, economie și proiecte, și coordonatorii programului din partea Grupului PONT au evaluat nevoile membrilor coaliției, precum și unele nevoi de intervenții preventive. Totodată s-a discutat despre obiectivele și domeniile de activitate ale coaliției. Membri coaliției au dezbătut despre principiile funcționării coaliției, cum ar fi comunicarea unitară, inițiative comune, schimburi de experiență și colaborarea cu experți din domenii conexe. Mai mult decât atât, coaliția va pune accent in cele ce urmează pe următoarele: îmbunătățirea mechanismelor de comunicarea internă, realizarea unor instrumente promoționale comune, organizarea unor evenimente care implică castelele, sistematizarea întâlnirilor și asistenței din partea experților și administratorilor.

În momentul de față coaliția este alcătuită din 18 membri – proprietari și administratori ai unor castele și conace din Transilvania, și este coordonată de către Grupul PONT în colaborare cu experți în domenii strâns legate de restaurarea și revitalizare monumentelor istorice. Până la sfârșitul lunii aprilie 2017 inițiatorii intenționează lărgirea coaliției până la 30 de membri.

Planul de acțiune al coaliției pe 2017-2018 va fi finalizată până în 21–22 aprilie 2017, cu ocazia conferinței ”Meeting Castel în Transilvania – modele de dezvoltare Vârghiș și Racoș”, și va fi bazată pe cele stabilite cu ocazia acestei întâlniri, pe discuțiile preliminare și pe rezultatele chestionarului elaborat de experții coaliției pentru evaluarea stării castelelor care fac parte din coaliție.

 

Coaliția a luat naștere în septembrie 2016, și este formată în momentul de față din 18 membri – proprietari și administratori de castele și conace din Transilvania. Coaliția are ca scop planificarea și realizarea unor intervenții preventive, de restaurare și de promovare a celor 30 de edificii care fac parte din coaliție. Activitatea coaliției este coordonată de către Grupul PONT în colaborare cu experți în domenii strâns legate de restaurarea și revitalizare monumentelor istorice. Până la sfârșitul lunii aprilie 2017 inițiatorii intenționează lărgirea coaliției până la 30 de membri. Activitatea coaliției este finanțată printr-un grant oferit de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Ministerul Culturii – Unitatea de Management a Proiectului în cadrul Programului „Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural” – schema granturi mici, finanțat prin Mecanismul financiar SEE 2009–2014.