Noi rezultate cheie prezentate la conferinţa „Meeting Castel în Transilvania”

S-au prezentat propunerile programului Castel în Transilvania pentru modele de dezvoltare pentru castele Daniel din Vârghiş şi Sükösd-Bethlen din Racoş. Totodată s-a lansat conceptul de webshop Castel în Transilvania, soluţie de asigurare a sustenabilităţii Fondului Castel în Transilvania pe termen scurt, mediu şi lung prin realizarea şi valorificarea unor colecţii artistice ce se inspiră din clădirile şi moştenirea castelelor şi conacelor din Transilvania, respectiv prin redarea stărilor și ideilor asociate acestora.

Aceste concepte au fost lansate la Conferinţa „Meeting Castel în Transilvania” organizată de către Grupul PONT care a avut loc în 22 aprilie 2017 în incinta Castelului Szentkereszty de la Arcuș, judeţul Covasna.

La conferinţă au participat atât reprezentanţi al Ministerului Culturii și Identităţii Naţionale, al Institutului Naţional al Patrimoniului, al Consiliului Judeţean Covasna, cât și proprietari de castele și conace, experţi în domeniul revitalizării monumentelor istorice, și nu în ultimul rând, reprezentanţi ai comunităţilor locale.

Conferinţa a găzduit de asemenea o expoziţie de desene a unor copii din Racoş realizate în cadrul unui concurs local prin care şi-au putut imagina activităţi ce se pot derula în castel cât şi o expoziţie fotografică cu prezentarea unor castele din Transilvania.

 

DESPRE MODELELE DE DEZVOLTARE

În viziunea noastră castelul Daniel din Vârghiș se transformă prin activităţile și serviciile oferite într-un loc al reîncărcării și recreării și devine totodată un spaţiu de întâlnire într-un mediu aparte ce poartă însemnele moștenirii culturale și naturale a Transilvaniei, Secuimii și Ţinutului Pădurilor.

Obiectivul urmărit în Vârghiş este crearea unui resort exclusiv, care exploatează pe deplin potenţialul clădirii și zonei înconjurătoare, care oferă servicii de calitate superioară chiar și în condiţiile dezavantajelor existente și care construiește pe cele mai noi tendinţe turistice ca și responsabilitatea socială, eco-turismul, conceptul “staycations” (vacanţe mai lungi petrecute în comunităţi locale), sejururi turistice multigeneraţionale, accentul pe experienţa individuală, personală precum și bunăstarea fizică și mentală.

În cazul castelului Sükösd-Bethlen din Racoş, în viziunea noastră turistul interesat de Transilvania poate părăsi Racoşul cu o experienţă individuală de neuitat dacă vizitează localitatea. Castelul Sükösd-Bethlen și Racoş oferă un mediu rural aparte pentru experimentarea unor aventuri ce combină patrimoniul construit și moștenirea naturală cu jocul. Castelul Sükösd-Bethlen și localitatea Racoş pot fi nu numai o staţie de o zi pentru turiști ce vizitează regiunea Transilvaniei, ci și un loc al unor evenimente de aer liber cu durata a mai multor zile.

Obiectivul urmărit în Racoş este crearea unui parc de aventuri în care castelul îndeplinește un rol central dar care se extinde pe întreaga suprafaţă a localităţii Racoş și îmbină povestirea modernă și jocurile de rol cu experienţa practicării meșteșugurilor tradiţionale. Accentul este pus pe experienţa aventurii la faţa locului ce poate fi atinsă atât prin vizite individuale sau în grup cât și prin intermediul găzduirii unor evenimente culturale în aer liber.

 

DESPRE WEBSHOPUL CASTEL ÎN TRANSILVANIA

Fondul Castel în Transilvania a fost înfiinţat în anul 2016, în cadrul programului Castel în Transilvania, de către Grupul PONT. Scopul Fondului este de a organiza campanii de strângere fonduri, pentru a sprijini activităţile Coaliţiei Castel în Transilvania, respectiv a Comunităţii Castel în Transilvania. Prima campanie de strângere fonduri a Fondului Castel în Transilvania este reprezentată de webshop-ul Castel în Transilvania, care va comercializa creaţiile, produsele unice ale unor designeri din Transilvania. Acest concept prevede faptul că pe lângă procurarea de produse de calitate cumpărătorii vor contribui și la susţinerea Fondului Castel în Transilvania.

În cadrul acestui concept artiştii creativi implicaţi au fost rugaţi să se inspire din tematica castelelor și să redea stări și idei asociate acesteia – ca de exemplu, nostalgie, eleganţă, timp liber, proximitatea naturii, epoci istorice, stiluri arhitecturale, curţi de castel, lume de basm, grădină mirifică, etc. În plus, organizatorii au insistat ca produsele să fie creaţiile artiștilor din Transilvania, și pe cât posibil, să fie create din materiale naturale, locale.

Prin acest concept scopul organizatorilor este să promoveze atât creaţiile artiștilor locali, cât și soluţiile locale, durabile.

 

Conferinţa Meeting Castle în Transilvania face parte din proiectul „Castel în Transilvania – strategia și modele de dezvoltare” care este finanţat printr-un grant oferit de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Ministerul Culturii și Identității Naționale – Unitatea de Management a Proiectului în cadrul Programului „Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural” – schema granturi mici, finanţat prin Mecanismul financiar SEE 2009–2014 cu o sumă de 340.782,43 RON, finanţarea complementară fiind de 105.675 RON.

Conferinţa a fost organizată în parteneriat cu Asociaţia pentru Dezvoltarea Turismului în Judeţul Covasna.

 

SUMARUL ALOCUŢIUNILOR CHEIE DIN CADRUL CONFERINŢEI

Conferinţa a fost deschisă de către Ágnes Balázsi-Pál, directorul executiv al Grupului PONT, care a evidenţiat faptul că în cele opt ani de când Grupul PONT se ocupă cu proiecte legate de revitalizarea castelelor și conacelor din Transilvana, echipa a reușit să dezvolte o reţea amplă de proprietari și administratori de castele și conace, experţi în domeniul revitalizării patrimoniului construit, reprezentanţi ai unor instituţii publice și reprezentanţi ai comunităţilor locale. „Cei mai importanţi paşi făcuţi pe parcursul ultimilor doi ani au fost publicarea documentului cadru „Strategia Castel în Transilvania – modele de dezvoltare”, un document cheie pentru întregul demers „Castel în Transilvania”, organizarea a două tabere interdisciplinare în cadrul cărora tinerii și facilitatorii prezenţi au lucrat la modele de dezvoltare pentru trei castele din Transilvania, înfiinţarea „Coaliţiei Castel în Transilvania”, care în momentul de faţă are mai mult de 30 de membri, și înfiinţarea „Fondului Castel în Transilvania”, care are menirea să strângă fonduri pentru sprijinirea activităţilor coaliţiei și al întregului program. „Ca parte integrală a acestui fond, lansăm acum și un webshop, care promovează atât castelele și conacele din Transilvania cât și artiștii locali care au contribuit la elaborarea produselor din acest webshop. Scopul principal al tuturor demersurilor legate de programul ‘Castel în Transilvania’, este să conservăm și să promovăm valorile culturale moștenite prin acest patrimoniu unic” – a mai adăugat dânsa.

Președintele Consiliului Judeţean Covasna, Sándor TAMÁS și respectiv Róbert GRÜMAN, vicepreședintele Consiliului  Judeţean Covasna au subliniat faptul că în judeţul Covasna există de fapt peste 160 de castele şi conac, pentru promovarea cărora consiliul a elaborat un program turistic specific cu titlul „Promovarea turismului nobiliar”. Programul – în cadrul căruia au invitat jurnaliști și bloggeri din București să viziteze și să scrie despre aceste conace – a avut mare succes. Datorită acestui program, în anul 2016 au fost înregistraţi mai mult de 97.000 de turiști în judeţ, din care 90% erau turiști din România. „Castelele și conacele din judeţul nostru constituie un atu pentru turismul rural din această zonă. Prezenţa acestor clădiri monumente unice este foarte natural pentru noi, locuitorii acestei zone, dar ele reprezintă ceva special, o raritate pentru vizitatorii din București sau din străinătate” – spunea ca încheiere domnul președinte.  

Erwin Şimşenshon, secretar de stat al Ministerului Culturii și Identităţii Naţionale a vorbit despre cele două programe de finanţare de protejare, conservare, restaurare și valorificare a patrimoniului cultural finanţate prin granturi oferite de Islanda, Liechtenstein și Norvegia şi administrate de Ministerul Culturii și Identității Naționale prin Unitatea de Management a Proiectului gestionează programele „Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural” și  „Promovarea diversităţii în cultură și artă în cadrul patrimoniului cultural european”. Prin aceste două mecanisme au fost finanţate numeroase proiecte culturale în 2016 în valoare totală de 2,5 milioane de Euro, inclusiv proiectul „Castel în Transilvania – strategia şi modele de dezvoltare” iniţiat de Grupul PONT. Prin aceste finanţări au fost revitalizate numeroase biserici fortificate, biserici de lemn din România, dar s-au realizat și arhive digitale, muzee 3D, strategii de dezvoltare etc. Referitor la programul „Castel în Transilvania”, secretarul de stat i-a felicitat pe iniţiatorii acestui demers pentru dezvoltarea unor modele de tip best-practice.

Farkas Bánffy, proprietarul Castelului Bánffy din Ciuguzel, administrator al mai multor domenii nobiliare și expert în revitalizarea patrimoniului construit a subliniat importanţa înfiinţării Coaliţiei „Castel în Transilvania”, care este o entitate esenţială pentru proprietarii și administratorii castelelor și conacelor transilvănene, pentru că numai prin cooperare și colaborare cu experţi în domeniile de turism, economic, cu instituţii publice, oameni de afaceri etc. se poate realiza conservarea și revitalizarea a acestor domenii istorice.      

András Farkas, co-fondatorul Grupului PONT, a vorbit despre principiile, obiectivele și activităţile principale ale demersului „Castel în Transilvania”. „Programul este construit pe următoarele principii: colaborare, legături directe, responsabilitate și sustenabilitate. Încă de la început urmărim trei obiective fundamentale: să contribuim la dezvoltarea economică prin cultură, să identificăm rolul castelelor și conacelor în societatea de azi dându-le funcţiuni adecvate, și să contribuim la conservarea și promovarea acestei moșteniri culturale de excepţie. Toate acţiunile noastre trebuie să urmeze aceste principii și obiective – atât când lucrăm la dezvoltarea comunităţii „Castel în Transilvania”, la strângerea de informaţii suplimentare, la reactualizarea bazei de date a celor 300 de castele și conace din baza noastră de date, la campanii de conștientizare în rândul tinerilor sau la lărgirea coaliţiei și a parteneriatelor” – a însumat Farkas.

Irina Iamandescu, directorul Institutului Naţional al Patrimoniului a vorbit de asemenea despre importanţa unei abordări integrate bazate pe colaborări în ceea ce privește inventarierea patrimoniului naţional. Numai printr-o asemenea strategie – prin corelarea tuturor eforturilor din ţară – poate Institutul să reușească să-și îndeplinească menirea să inventarieze acest patrimoniu cultural extrem de bogat și divers. 

Lilla Rácz, proprietarul Castelului Daniel din Tălișoara și expert în domeniul turismului a prezentat prezentat aspecte turistice relevante în contextul celor două modele de dezvoltare pentru castelele din Vârghiș și Racoș. Cele două modele se bazează pe ideile tinerilor participanţi la a doua tabără interdisciplinară Castel FORMULA organizată de către Grupul PONT în decembrie 2016. Modelul de dezvoltare elaborat de către experţi pentru Castelul din Racoș se bazează pe numărul mare de turiști, care vizitează zona Brașovului, și care printr-o ofertă specială ar putea fi atrași și la Racoș. Această ofertă turistică s-ar baza pe experienţe unice axate pe activităţi în natură, aventură și tradiţii.

În continuarea prelegerilor, istoricul de artă János Fehér a vorbit despre importanţa celor două castele din punct de vedere artistic, subliniind că ambele clădiri conţin sculpturi și decoraţiuni de piatră în stil renascentist târziu unice în toată ţara, de aceea merită o atenţie specială din partea experţilor.

Avocatul Krisztina Constantinescu a prezentat o soluţie inovativă și unică din punct de vedere legal, numită „castlesharing”, însemnând o formă specială a co-proprietăţii unui domeniu pe un timp definit și cu roluri bine definite, ceea ce ar putea fi o soluţie pentru revitalizarea unor conace din Transilvania, în special celor care sunt într-o stare degradată sau semi-degradată.

La finalul primei părţi a conferinţei, Petra Kádár de la Grupul PONT a prezentat Webshop-ul „Castel în Transilvania” ce urmează să devină accesibilă până la sfârşitul lunii aprilie și unde pot fi achiziţionate produse unice elaborate de șase artiști și designeri din Transilvania.

 

Conferinţa s-a încheiat cu două ateliere în paralel pe temele: „Modele de dezvoltare economică pentru castele”, și respectiv „Aportul turistic al patrimoniului cultural” cu participarea a unor experţi în dezvoltare economică, antreprenori, proprietari de castele, experţi în turism și marketing și promotori culturali și comunitari.