Școala de Vară la Castel

Continuă povestea domeniului Teleki
 
10 zile | un castel | lucru în echipe interdisciplinare | idei creative | o experiență de neuitat
 
Cu un puternic caracter interdisciplinar, “Școala de Vară la Castel” îmbină activități de cercetare, observare și interpretare, cu experiența autentică de la castelul familiei Teleki. Principalul obiectiv al acestui proiect este creionarea unei strategii de revitalizare a castelului baroc și a domeniului din Gornești.
 

Specializări conexe ce contribuie la definirea unei strategii sustenabile de revitalizare:

·         economie și turism cultural

·         sociologie și antropologie

·         istoria artei

·         arhitectură și peisagistică

Fiecare specilaizare trebuie să formuleze un punct de vedere referitor la viitorul castelului, iar negociere dintre aceste puncte de vedere are ca scop creionarea unei strategii sustenabile de revitalizare a domeniului.

OBIECTIV GENERAL: Refuncționalizarea domeniului Teleki din Gornești

SCOP: Integrarea unui castel construit în secolul al XVIII-lea în contextul cultural și socio-economic al secolulu XXI.

OBIECTIVE SPECIFICE:

·         Determinarea potențialului domeniului Teleki și a principalelor carcateristici ale contextului socio-economic.

·         Creionarea unei strategii de revitalizare a domeniului, bazată pe potențialul acestuia de a contribui la dezvoltarea sustenabilă a localității.

METODOLOGIE:

·         Prezentări de specialitate

·         Cercetare și observare

·         Centralizarea și prelucrarea informației primare

·         Jocuri de stimulare a creativității

Atât studiile de specialitate cât și definirea staregiilor se realiza prin metode alternative de educație scopul fiind dezvoltarea capacității de lucru în echipe și a creativității.

o   Studiile de specialitate se vor desfășura conform metodologiei determinate împreună cu îndrumătorii. (TBD)

o   Definirea strategiilor se va realiza în echipe interdisciplinare în cadrul unui exercițiu de role-play – istoricii vor întruchipa nobilul/beneficiarul, arhitecții și peisagiștii vor întruchipa proiectanții domeniului, economiștii vor întruchipa administratorii iar sociologii vor reprezenta comunitatea locală. (TBD)

ACTIVITĂȚI ȘI LIVRABILE:

1.      Studierea documentației preliminare – 1 caiet de lucru cu date despre domeniu

2.      Prezentare – Contextul școlii de vară la castel – 1 prezentare

3.      Realizarea studiilor specifice diferitelor discipline în vederea detreminării potențialului domeniului și a caracteristicilor contextului socio-economic în care se încadrează – 3 studii

4.      Prezentare – Exemple de revitalăzări din România – 1 prezentare

5.      Excursii – Exemple de revitalizări din zonă – 2 excursii de studiu: castele din zonă, orașul Reghin

6.      Creionarea startegiei de revitalizare – 4 strategii

7.      Workshop pentru creionarea unei stategii de corelare a proiectelor dezvoltate în zonă – 1 strategie

8.      Prezentări – cele 5 strategii definte

STUDII SPECIFICE (TBD):

·         Valorile domeniului (istorici de artă / arhitecți/ peisagiști)

·         Contextul economic (economiști)

·         Relația comunității locale cu domeniul (sociologi)

 

PROGRAM INTERMEDIAR:

ZIUA I: 19 Iulie

Primire îndrumători și studenți

Deschidere : cuvânt deschidere, prezentarea contextului școlii de vară

ZIUA II: 20 Iulie

·         Tur castel

·         Studiu – prezentarea metodologiei (fiecrea echipă cu atelierul ei)

ZIUA III: 21 Iulie

·         Studiu

ZIUA IV: 22 Iulie

·         Studiu – definirea și redactarea concluziilor fiecărui studiu

·         Prezentarea concluziilor

ZIUA V: 23 Iulie

·         Zilele Castelului

·         Excursie castele imprejurimi (?)

·         Foscus grup stakeholderi din zona (TBD)

ZIUA VI: 24 Iulie

·         Zilele Castelului

·         Excursie Gurghiu si Reghin – prezentarea revitalzărilor din zonă

·         Prezentarea revitalizărilor din România

ZIUA VII: 25 Iulie

·         Organizarea echipelor de lucrur interdisciplinare

·         Studiu – prezentarea metodologiei

ZIUA VIII: 26 Iulie

·         Studiu

ZIUA IX: 27 Iulie

·         Primirea îndrumătorilor seniori

·         Studiu – discutarea strategiilor cu îndrumătorii seniori

ZIUA X: 28 Iulie

·         Studiu – definirea și redactarea strategiilor

·         Workshop (propunere Grupul PONT) – creionarea unei stategii de corelare a proiectelor dezvoltate în zonă

ZIUA XI: 29 Iulie

·         Conferință de presă – prezetarea direcțiilor de acțiune atrategiei de corelare a proiectelor din zonă, prezentarea strategiilo de revitalizare a domeniului

·         Premiere câștigători

·         Închiderea Școlii de vară