Újabb megvalósítások kerültek bemutatásra a Meeting Kastély Erdélyben konferencián

Elkészült, és bemutatásra került a Kastély Erdélyben program keretében kidolgozott két új fejlesztési modell: a vargyasi Daniel-kastély és az alsórákosi Sükösd-Bethlen fejlesztési modellje. Ezzel egy időben bemutatták a Kastély Erdélyben online boltot is, amely a Kastély Erdélyben Alap fenntartható működését hivatott biztosítani rövid- és hosszútávon egyaránt, mégpedig azáltal, hogy erdélyi művészek által készített egyedi tárgyakat lehet itt majd vásárolni. Ezeket az egyedi alkotásokat az erdélyi kastélyok, kúriák, ezek kertjei, az általuk képviselt értékek és hangulatok ihlették.

Mindezekre a PONT Csoport által szervezett Meeting Kastély Erdélyben című konferencia keretében került sor 2017. április 22-én, Árkoson a Szentkereszty-kastélyban.  A konferencián részt vettek: a Kulturális és Nemzeti Identitás Minisztériumának, az Országos Örökségvédelmi Intézetnek, Kovászna Megye Tanácsának képviselői, továbbá kastély- és kúriatulajdonosok, szakértők, és nem utolsó sorban a helyi közösségek képviselői is.  

A konferencia részeként egy erdélyi kastélyokat és kúriákat bemutató fotókiállításra, illetve az alsórákosi általános iskolások számára meghirdetett rajzversenyre beérkezett munkákból összeállított rajzkiállításra is sor került.

 

A FEJLESZTÉSI MODELLEKRŐL

Jövőképünk szerint tevékenységei és szolgáltatásai révén a vargyasi Daniel-kastély az újratöltődés és kikapcsolódás helyszínévé alakul és egy olyan ponttá válik, amely találkozóhelyként is szolgálhat egy erdélyi, székelyföldi, erdővidéki sajátos kulturális és természeti örökséggel rendelkező környezetben.

A modell célja egy olyan exkluzív üdülőhely létrehozása, amely kiaknázza az épület és a környék nyújtotta adottságokat, a hiányosságok tudatában is úgy szerveződik, hogy szolgáltatások magas színvonalát biztosítsa, illetve épít a legújabb turisztikai trendekre, mint a társadalmi felelősségvállalás, ökoturizmus, „staycations” (helyi közösségekben eltöltött hosszabb vakációk), többgenerációs családi nyaralások, személyes élményközpontúság, illetve a testi és szellemi jólét.

Jövőképünk szerint a Sükösd-Bethlen kastély esetében egyedi erdélyi élménnyel távozhat az az Erdély iránt érdeklődő turista, aki Alsórákosra látogat. A Sükösd-Bethlen kastély és a település sajátos vidéki környezetet biztosít kalandélmények számára, összekötve az erdélyi épített örökség és természeti környezet szépségének élvezetét a játékkal. A Sükösd-Bethlen kastély és Alsórákos települése nemcsak egynapos állomást jelenthet az erdélyi túrázóknak, hanem többnapos szabadtéri események helyszínévé is változhat.

A modell célja egy olyan kaland- és élménypark létrehozása, amelyben a kastély központi szerepet tölt be, de teljes Alsórákosra kiterjed, és amely hatékonyan ötvözi a modern sztorizás és szerepjátékok, illetve a hagyományos mesterségek gyakorlása által nyújtott sajátos élményt. A fő hangsúly a helyszíni kalandélményre tevődik, melyet különleges egyéni és csoportos látogatások, illetve kulturális-szabadidős események vendégül látása révén érünk el.

 

A KASTÉLY ERDÉLYBEN WEBSHOPRÓL

A Kastély Erdélyben Alapot 2016-ban alapította a PONT Csoport a Kastély Erdélyben program keretében. Az Alap célja, hogy különböző kampányok révén adományt gyűjtsön a Kastély Erdélyben Koalíció, illetve a Kastély Erdélyben Közösség tevékenységeinek támogatására.

A Kastély Erdélyben Alap első kampányát 2017 tavaszán induló Kastély Erdélyben online bolt képezi, ahol erdélyi dizájnerek egyedi tervezésű alkotásait, ajándéktárgyait lehet majd megvásárolni, és ahol a vásárló az egyes termékek megvásárlásával a Kastély Alapot is támogatja.

A tervezéskor arra kértük a dizájnereket, hogy a kastély fogalmához kapcsolódó képzettársításokat, hangulatokat – például nosztalgia, elegancia, szabadidő, természetközelség, történelmi korok, építészeti stílusok, kastélykert, mesevilág, tündérkert stb. használják inspirációforrásként. Továbbá, ragaszkodtunk ahhoz, hogy ezek a termékek erdélyi művészek munkái legyenek, és amennyiben lehetséges helyi, természetes anyagokból készüljenek el. Célunk ezáltal egyszerre népszerűsíteni a helyi művészek munkáit, illetve a helyi, fenntartható megoldásokat.

A koncepció révén célunk mind a helyi művészek termékeinek, mind a helyi és fenntartható megoldások népszerűsítése.

 

A konferencia a Kastély Erdélyben program részét képezi, amely izlandi, liechtensteini és norvég alapokból részesült 454.950,74 RON értékű támogatásban, Románia Kulturális és Nemzeti Identitás Minisztériumának Projektmenedzsmenti Osztályán keresztül, a Kulturális és Természeti Örökségek Megőrzése és Felélesztése Program keretében.

A konferenciát a PONT Csoport a Kovászna Megye Turizmusáért Egyesülettel közösen szervezte.

 

A KONFERENCIÁN ELHANGZOTTAK RÖVID ÖSSZEFOGLALÓJA

A konferenciát Balázsi-Pál Ágnes, a PONT Csoport ügyvezető igazgatója nyitotta meg, aki elmondta, hogy az elmúlt nyolc év alatt, amióta a szervezet a kastélyok és kúriák témájával elkezdett foglalkozni, sikerült kiépíteni egy átfogó hálózatot, amelyhez kastély- és kúriatulajdonosok, műemlékvédelmi, gazdasági, pályázati, turisztikai szakértők, önkormányzati és helyi közösségi képviselők egyaránt csatlakoztak. Az elmúlt két év legnagyobb megvalósításai közé a 2015-ben elkészült Kastély Erdélyben stratégiát, 2016-ból pedig a két interdiszciplináris FORMULA tábort és a Kastély Erdélyben Koalíció, illetve Alap létrehozását emelte ki. A FORMULA táborokban erdélyi fiatalok szakértők segítségével dolgoztak ki fejlesztési modelleket három erdélyi kastély felújítására. A koalíciónak jelen pillanatban már több mint 30 tagja van. Az alapot azzal a céllal hozták létre, hogy a koalíció, illetve a Kastély Erdélyben program további tevékenységeit finanszírozni tudják. “Ennek az alapnak az egyik komponense a Kastély Erdélyben online bolt, amelyet most bemutatunk Önöknek. Ez az online bolt az erdélyi kastélyokat és kúriákat, illetve azokat az erdélyi művészeket is hivatott népszerűsíteni, akik a boltban megvásárolható termékeket megalkották. Mint minden más, a Kastély Erdélyben programhoz tartozó tevékenység esetében, a célunk ezzel a bolttal is az volt, hogy az erdélyi kastélyok és kúriák által képviselt egyedi örökségünket óvjuk, és népszerűsítsük” – fogalmazott az ügyvezető.

Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke, illetve Grüman Róbert, Kovászna Megye Tanácsának alelnöke is azt hangsúlyozta, hogy Háromszéken több mint 160 kastély és kúria létezik, melyeknek népszerűsítésére a megye egy különleges, a nemesi turizmust felkaroló turisztikai programot dolgozott ki. Ennek a turisztikai programnak a keretében bukaresti újságírókat és bloggereket hívtak meg Háromszékre, azért, hogy személyesen látogassák meg ezeket a nemesi birtokokat, és írjanak beszámolót az itt tapasztaltakról. Ennek a kezdeményezésnek köszönhetően jelentősen nőtt a turisták száma a megyében, például 2016-ban már több mint 97.000 turistát regisztráltak, a turisták 90%-a pedig romániai volt. “A háromszéki kastélyok és kúriák egy különleges értéket képviselnek, bár számunkra természetes, magától értetődő ezeknek az épületeknek a jelenléte, egy bukaresti, vagy egy külföldi turista számára kuriózumnak számítanak” – fogalmazott a megyei tanácselnök.

Erwin Şimşhenshon, a Kultúrális és Nemzeti Identitás Minisztériumának államtitkára arról beszélt, hogy milyen formában biztosított 2016 során 2,5 millió euró támogatást az általa képviselt intézmény norvég, izlandi és liechtensteini támogatás révén két keretprogram keretében is, melyek közül az első a kulturális és természeti örökség védelmét és revitalizálását, míg a másik a diverzitás kultúra és művészet révén történő népszerűsítését célozza. Ezek között volt a PONT Csoport által kezdeményezett Kastély Erdélyben – stratégia és fejlesztési modellek című projekt is. A támogatások révén számos erődtemplom, fatemplom került restaurálásra, azonban digitális archívumok, 3D múzeumok és fejlesztési stratégiák is létrejöttek. A Kastély Erdélyben Program kapcsán az államtitkár gratulált a kezdeményezőknek a kidolgozott jó gyakorlatokért.

Bánffy Farkas, a fugadi Bánffy-kastély tulajdonosa, több erdélyi kastély és kúria működtetője azt hangsúlyozta, hogy a Kastély Erdélyben Koalíció létrejötte és működése nagyon fontos az erdélyi kastélyok és kúriák tulajdonosai számára, mert az ő meglátásuk szerint is ezeknek a történelmi birtokoknak és épületekben a helyreállítása, illetve működtetése csak a turisztikai, gazdasági stb. szakértők, a helyi és megyei önkormányzati képviselők, üzletemberek, helyi közösségek képviselőinek segítségével tud megvalósulni.

Farkas András, a PONT Csoport alapító tagja bemutatta a Kastély Erdélyben program alapelveit, célkitűzéseit és legfontosabb tevékenységeit. “Az egész program az együttműködés, a közvetlen kapcsolatok, felelősségtudatosság és fenntarthatóság elveire épül. Az első pillanattól kezdve arra törekedtünk, hogy a következő három célt kövessük: járuljunk hozzá a kultúra által a térség gazdasági fejlődéséhez; határozzuk meg a kastélyok és kúriák jelenlegi társadalmi szerepét, és ennek megfelelő funkciókat dolgozzunk ki, illetve járuljunk hozzá ennek a különleges kulturális örökségnek a megóvásához és népszerűsítéséhez. Minden egyes tevékenységünk ezekkel az elvekkel és célokkal van összhangban, ezeket követjük, amikor a Kastély Erdélyben közösséget bővítjük, amikor adatokat gyűjtünk vagy aktualizálunk erdélyi műemléképületekről, vagy amikor a fiatalok számára lanszírozunk felvilágosító kampányokat, illetve akkor is, amikor a Kastély Erdélyben Koalíciót bővítjük ” – összegezett Farkas.

Irina Iamandescu, az Országos Örökségvédelmi Intézet igazgatója szintén egy integrált, együttműködésen alapuló megközelítés fontosságáról beszélt az általa képviselt intézet munkáját illetően, ugyanis ahhoz, hogy egy ilyen gazdag és sokszínű kulturális örökség összes elemét leltárba tudják venni, egy egységes stratégiára, és az országban létező kezdeményezések összehangolására van szükség. 

Rácz Lilla, az olaszteleki Daniel-kastély tulajdonosa, turimusszakértő a vargyasi és alsórákosi kastélyokra kidolgozott fejlesztési modellek releváns turisztikai aspektusait vázolta fel. A jelenlegi turisztikai tények és trendek kontextusába ágyazta azt a két modellt, amelyet a szakértők a Kastély FORMULA táborban kidolgozott ötletekre építve megalkottak. A szakértői modellek – elsősorban Alsórákos estében – arra a többszázezres turistatömegre építenek, akik a Brassó várost és környékét rendszeresen látogatják. Erre a turista bázisra kell építeni, és olyan vonzó turisztikai ajánlatokat kell kidolgozni, amelyek az egyedi élményre, kalandra, természetközelségre, hagyományokra, aktív kikapcsolódásra, ökológiára építenek.

Fehér János, művészettörténész az alsórákosi és vargyasi kastélyok művészeti értékeiről tartott előadásában kiemelte, hogy mindkét kastély esetében olyan késő-reneszánsz kőfaragványokat találtak, amelyek egyediek az egész országban, már csak ezért is több figyelmet érdemelnének ezek az épületek a művészettörténészi szakma részéről. 

Constantinescu Krisztina, ügyvéd egy érdekes, innovatív jogi formát, a “castlesharing”-et vázolta fel, amely a társtulajdon egy formája, és egy birtok tulajdonjogának a megosztását jelenti meghatározott időre, jól körülhatárolt szabályok szerint. Ez a különleges társtulajdoni forma jelenthet egy fenntartható megoldást a háromszéki kúriák esetében, főként ott, ahol a kúria állapota romos vagy félig romos.

A konferencia első részének záróakkordjaként, Kádár Petra, a PONT Csoport munkatársa bemutatta a Kastély Erdélyben online boltot, ahol hat erdélyi művész és dizájner egyedi alkotásait lehet majd megvásárolni. Az online bolt április végén kezdi el működését. 

 

A konferencia végén két, egymással párhuzamosan zajló szekcióbeszélgetésekre került sor gazdasági, turisztikai, vállalkozási, marketing- és közösségfejlesztő szakemberek részvételével a következő két témakörben: az erdélyi kastélyok gazdasági fejlesztési modelljei, illetve a kulturális örökség turisztikai apportja.