Zay Éva

  • Munkahely:

Szakmai tevékenység rövid leírása

A. Levéltári kutatás, a könyvészeti és levéltári adatok feldolgozása, az épület művészettörténeti kutatása, leírása, a jellegzetességek azonosítása, a művészettörténeti tanulmány összeállítása.

B. A kastély turisztikai hasznosítására projektek kidolgozása és azok lebonyolítása, turisztikai menedzsment.

 
Eddigi releváns tapasztalat (projektek)

A történelem-művészettörténeti szakdiploma megszerzését követően az Utilitas Épített örökségvédelmi kutató- és tervező központnál gyakornokoskodtam néhány hónapig művészettörténészként, ahol módom volt elsajátítani a művészettörténeti tanulmány készítésének gyakorlati tudnivalóit.

Egyetemi éveim alatt is főként az épített örökség kutatása, megőrzésének, megmentésének problémái foglalkoztattak, és három legnagyobb projektem az akadémiai fejlődésem szakaszaihoz kötődik: szakdolgozatomban a középkori eredetű magyargyerőmonostori református templom és különleges Luxuria-ábrázolásának művészettörténeti leírását készítettem el, kiemelt figyelmet szentelve a Luxuria-ábrázolás európai analógiáinak, a templom egykori nyugati karzata problematikájának.

Mesteri disszertációmban néhány reprezentatív kolozsvári főúri palota építéstörténetét, művészettörténeti leírását állítottam össze, arra törekedve, hogy minél több adalékkal járuljak hozzá az építéstörténetek „fehér foltjaihoz”. A palotaépítkezésekkel összefüggő városfejlődés, a főúri életmód és lakáskultúra olyan kérdéskörök, amelyek kutatását a doktori disszertációmban is folytatom.

Utóbbi munkának a célja egy átfogó monográfia készítése Kolozsvár későbarokk és klasszicista ízlésű főúri lakóházairól, kispalotáiról, palotáiról.  Fontosnak tartom minél hitelesebb megközelítését annak is, hogy a Kolozsvár 19. századi városképének, társadalmi, kulturális fejlődésének alakulását jelentős mértékben befolyásoló főúri építtetők hogyan éltek városi otthonaikban, milyen hangsúlyt kaptak ezekben az épületekben a reprezentációs és a kényelmi szempontok, milyen higiéniai megoldások léteztek, voltak-e számottevő különbségek az egyes főúri otthonok között Kolozsváron.

 


 Hogyan lehet releváns az ön munkája az erdélyi kastélyok fenntartható fejlesztésében?
 Nagyon sok esetben csak a tulajdonos jóvoltából, az átfogó restaurálást megelőzően és annak alkalmával nyílik esély a sokszor már igen leromlott állagú kastély alapos vizsgálatára, és a művészettörténeti felmérés az, amely az épített és kulturális örökség értékeit azonosítja, kontextusba helyezi. A kastélyok fenntartható fejlesztése érdekében értékeiket ismerni kell és megfelelő módon ki is kell emelni azokat.

Másrészt, rendelkezem tapasztalattal a turisztikai jellegű szervezésben, turisztikai csomagok összeállításában, így képes lennék az adott kastély turisztikai hasznosítását célzó projektek kidolgozására.


PONT Group

Cluj-Napoca, Mărginașă street no. 42.
Fax: +4 0364 81 99 04
E-mail: office@pontgroup.org

Postal Mail:
O.P. 1 CP No. 473, Cluj-Napoca, Cluj County

Támogatók