Rólunk

Az eddig megszerzett tapasztalatokra alapozva, a PONT Csoport egy átfogó stratégiai folyamatot indított, amely része a Kastély Erdélyben – stratégiák és fejlesztési modellek projektnek, izlandi, liechtensteini és norvég alapokból támogatva, a Kulturális és Természeti Örökség Megőrzése és Felélesztése Programon keresztül.

A kastély szó figyelemfelkeltő. Érdeklődés kíséri. Nosztalgia övezi. Ugyanakkor mindenkir szomorúsággal tölt el bizonytalan helyzetük.A kérdés –mit tehetünk velük ?– gyakran zavart kelt.

A kastély csak egy szó, viszont az épületek és területek, melyeket ez a szó képvisel kulcselemei kulturális örökségünknek.

Valószínű, hogy a kastélyok képviselik Erdély legszámottevőbb épített kulturális örökségét (a várak és kúriák mellett), viszont a bennük rejlő lehetőséget nem használjuk ki kellő mértékben.

A kommunizmus, majd Románia bizonytalan gazdasági helyzete eddig nem tette lehetővé ezen épületek rehabilitációját, restaurálását.

Az erdélyi kastélyok a turizmus és a kultúra általi helyi és regionális fejlődés, a kis- és középvállalkozói szektor fejlesztésének lehetnek eszközei olyan beavatkozásokkal, tevékenységekkel, amelyek során sikerül kihasználni úgy magukat az épületeket, mint a hozzájuk tartozó területeket.

Szeretnénk hozzájárulni egy hálózat, egy stratégia és egy hosszútávú jövőkép kialakításához annak érdekében, hogy az erdélyi kastélyokat gazdaságilag és társadalmi szempontból is értékesíthesse a közösség. Mindezt helyi és regionális tervek és stratágiák kialakítása révén , amelyek a restauráláshoz szükséges alternatív forrásokat vonzanak be. Ezek mellett pedig egy szakértői hálózatot is ki szeretnénk építeni.

A projekt az erdélyi kastélytulajdonosoknak és kastélyadminisztrátoroknak szól, a szakértőknek, a civil szervezeteknek és intézményeknek, a helyi közigazgatási intézményeknek, a helyi közösségeknek, ugyanakkor az európai szervezeteknek is, akik az épített örökség védelméért dolgoznak.

A projekt célkitűzései:

– az erdéyi kastélyok gazdasági és társadalmi értékesítését szolgáló jövőkép kialakítása
– az erdélyi kúriák és kastélyok startégiai profiljának létrehozása, amely alapján az értékesítésükre szolgáló terveket lehet kidolgozni
– egy olyan módszertan kidolgozása, amely minden kastélytulajdonos vagy kastélyadminisztrátor számára elérhető, és amely alapján gazdasági és társadalmi értékesítési terveket dolgozhatnak ki
– egy – a humán erőforrások, a gazdasági és pénzügyi anyagok spektrumának bővítésére szolgáló – módszertan kidolgozása,
– egy szakértői hálózat kiépítése
– az erdélyi kastélyok helyzetének tudatosítása széles körben, illetve azon módszerek népszerűsítése, amelyek segítségével értékesíteni lehet ezeket az épületeket.


A Kastély Erdélyben – stratégiák és fejlesztési modellek projekt izlandi, liechtensteini és norvég alapokból támogatott.