Strategie

Strategia Castel în Transilvania oferă un cadru pentru colaborări pe termen lung, cu ajutorul căreia în jurul tematicii castelelor se pot construi colaborări între instituții, organizații, antreprenori, proprietari de castele și experți pentru valorificarea sustenabilă a castelelor. Obiectivele strategice ale documentului se concentrează asupra trei dimensiuni centrale: creșterea rolului culturii în dezvoltarea economiei, revitalizarea patrimoniului cultural și creșterea rolului castelelor în dezvoltarea socială. Cele trei obiective strategice se axează pe patru priorități, anume, dezvoltarea castelelor ca: unități economice, unități de atractivitate locală, unități culturale și unități comunitare.

Grupul PONT a lansat un proces strategic de anvergură în martie 2015 prin proiectul „Castel în Transilvania – strategii și modele de dezvoltare”. Ca un rezultat al acestui demers, în iunie 2016 s-a realizat Strategia Castel în Transilvania, un document care oferă modele și soluții sustenabile de dezvoltare pentru revitalizarea castelelor și conacelor din Transilvania.

Descarcă strategia în format PDF