• Conacul poartă amprenta stilului clasicist, terenul este înconjurat de un gard de piatră. Conacul are formă în plan dreptunghiulară, are două nivele și un subsol, și are un acoperiș piramidal. În fața intrării principale se ridică un pridvor cu timpanon.

 • Castelul din Zau de Câmpie, construit între 1908 şi 1912, e unul dintre castelele istoricizante târzii, care nu au mai urmărit caracteristicile unui singur stil istoric, deoarece la amurgul istorismului arhitecţii au îmbinat diverse forme istorice, în cazul nostru cele neogotice şi neoromanice. În ceea ce priveşte planimetria şi organizarea spaţiului, castelul din Zau de Câmpie corespunde pe deplin programului Asociaţiei Maghiare de Ingineri şi Arhitecţi din 1907, care a încercat să formuleze normele unui castel ideal în epoca respectivă.

 • În anul 2009 moșia a fost restituită moștenitorilor. În prezent, castelul găzduiește temporar Centrul Cultural și un muzeu.

 • Planimetria fațadei se caracterizează prin diversitate. Fațada principală este accentuată de un turn octogonal cu patru nivele. Turnul este prevăzut cu coronament și brâu de piatră cu ornamente bogate. Clădirea are o planimetrie orizontală.

 • Clădirile castelului din Gârbou sunt astăzi în formă foarte înaintată de degradare, totuși valoarea arhitecturală ale moșiilor Haller și Jósika este una indiscutabilă. Toate construcțiile ale castelului, frumoasa poartă, capela din curte, dar și fântâna datează din secolul al XVIII-lea.

 • La începutul anilor 1900, conacul cu un singur nivel, cu acoperiș în patru ape, învelit cu țiglă, era proprietatea contelui Zichy Jenő. Monumentul a fost reconstruit în conformitate cu noua funcție pe care o îndeplinește, astfel clădirea și-a pierdut eleganța de odinioară.

 • Moștenitorii au încercat să recupereze conacul, dar încercarea lor a fost zadarnică, astfel la ora actuală conacul se află în proprietatea localității. În prezent, se așteaptă potențiali investitori în vederea amenajării clădirii în scop social.

 • Aspectul de azi al castelului se datorează lucrărilor de construcție, realizate în două etape: lucrările de construcție realizate la începutul secolului al XVII-lea de către Bethlen Gábor și cele realizate la mijlocul secolului de Bethlen Katalin.

 • Organizator de evenimente culturale
 • Specialist atestat în restaurarea monumentelor ist
 • constructor, inginer expert patrimoniu construit
 • consilier strategic @ Mito, co-fondator, director executiv @ Koin