• Conacul este situat pe un deal, fiind înconjurat de un gard de piatră, acoperit cu țiglă și sprijinit de coloane masive, a căror goluri pentru armament amintesc de rolul localității ca și frontieră.

  • Castelul se află la 20 km de localitatea Battonya din Ungaria, între Arad și Variaș. Acest castel a fost al lui Purgly János, socrul lui Horthy Miklós. Prima parte a ansamblului de clădiri s-a construit în anul 1789.

  • Castelul Brâncoveanu din Sâmbăta de Sus a fost construit la sfârșitul secolului al XVIII-lea, pe locul unui castel construit în 1670, care s-a degradat, motiv pentru care, strănepotul domnitorului, Grigore Brâncoveanu a dărâmat clădirea veche.

  • Rezultatul restaurării acestui castel a fost ridicarea părții centrale ale acestuia și construcția a mai multor elemente decorative. Ultimul proprietar al acestui castel a fost Béldi László (1870-?), prefectul Comitatului Târnava-Mare. La sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, familia Béldi a vândut castelul lui Barbu Pantazi, inginer român, în posesia căruia nu a rămas mult, deoarece castelul a fost naționalizat de comuniști.

  • Castelul care se află azi în această localitate are un plan în formă de dreptunghi, un singur nivel (parter), acoperiș de tip șold cu țiglă, și a fost ridicată prin reconstruirea castelului Gyulaffy la începutul secolului al XIX-lea, de către familia Apor. Nu demult casa a fost înapoiată moștenitorilor familiei Apor, care plănuiesc acum să creeze un obiectiv turistic.

  • Ruinele castelului renascentist Martinuzzi se găsesc la câteva sute metri de biserica reformată a satului Vințu de Jos, pe o mică înălțătură la confluența râurilor Mureș și Pianu. Pe locul lor se afla o mănăstire înființată de ordinul Dominican. Când orașul agrar, Vințu de Jos, a devenit proprietatea episcopului Martinuzzi György, dregător al Transilvaniei, acesta a inițiat demolarea mănăstirii, respectiv construirea unui castel din materialul obținut din demolare.

  • Moștenitorii lui Gyula au decedat în perioada 1940-1944, astfel după naționalizare, restituirea conacului s-a solicitat de către un moștenitor al soției sale, care după ce a intrat în posesia acestuia, l-a și vândut. Noul proprietar a folosit clădirea ca și sediu al unei firme și ca spațiu de depozitare.

  • Conacul cu stil empire-clasicist a fost construit de Domokos Ferenc. A devenit proprietatea familiei Eperjessy prin căsătorie între membrii celor două familii. Mai târziu, conacul a fost vândut familiei Bartók.