• Castelul de astăzi a fost construit în stil clasicist de baronul Bornemissza (II.) Ignác la mijlocul secolului al 19-lea. La construirea castelului au folosit materiale și din ruinele Conacului Bethlen-Thököly, în special elementele de piatră ale turnului-casă și cele ale casei de poartă. Coloanele toscane la fațada dinspre curte reflectă cel mai elocevent stilul clasicist. Imobilul are forma de U, și cu clădirile sale laterale cu peristil ne amintește de castelul de la Drag.

  • Conacul poartă amprenta stilului clasicist, terenul este înconjurat de un gard de piatră. Conacul are formă în plan dreptunghiulară, are două nivele și un subsol, și are un acoperiș piramidal. În fața intrării principale se ridică un pridvor cu timpanon.

  • Deasupra cornișei de streașină, pe frontonul clădirii, se află două guri de aerisire. Pe fațada dinspre curte se află un pridvor cu stâlpi de cărămidă și balustradă, flancat de câte o ușă care oferă accesul spre cămară.

  • Este cunoscută sub numele de conacul Könczey-Páll, acum fiind ocupată şi deţinută de familia Páll. Pe frontonul prispei, există o inscripţie după care conacul cu acoperiş de şindrilă a fost construit în 1608 şi renovat în 1829.

  • În clădirea renovată funcționează o grădiniță, iar școala generală poartă numele de „Endes József”. Fațada conacului păstrează placa memorială cu inscripția (în traducere liberă): „aici s-a născut, a trăit și a murit ENDES JóZSEF, maior în 1811-1806, eroul revoluției maghiare din 1848-49.”

  • Conacul cu ziduri de piatră naturală are un acoperiș în două ape țeșit, învelit cu țiglă. Frontonul nordic conține goluri mici pentru aerisire, această soluție fiind asemănătoare cu casele săsești din apropiere.

  • Conacul Géczy a fost construit în anii 1880, de către Géczy János. Clădirea a fost ridicată în stil eclectic, cu plan în formă dreptunghiulară. La cele două părți ale clădirii se observă câte o clădire cu acoperiș în două ape, țeșit.

  • În 1674, domeniul din Glodeni, împreună cu cele din Dumbrăvioara și Pădureni, au fost donate de principele Transilvaniei Apafi Mihály, lui Teleki (II) Mihály. În 1756, domeniul s-a rupt din posesia familiei Teleki din Gornești, ajungând în posesia contelui Teleki (I) Lajos (1716-1758), care împreună cu soția sa, contesa Bethlen Katalin (decedată în 1790) a întemeiat ramura Șapartoc a familiei.