• Clădirea încă nu s-a restituit familiei și în prezent nu este utilizat.

  • În anul 1595, satul Brănișca, castelul cu toate teritoriile sale a devenit proprietatea cancelarului Jósika István. A fost ridicat pe structura unei foste fortărețe militare din secolul al IV-lea și au fost aduse modificări de numeroase ori castelului: a fost proprietatea lui Bethlen Farkas, Martinuzzi György, a fost demolată de către Regina Izabella, iar ulterior castelul a fost reconstruit în anul 1590 în stil renascentist cu 4 bastioane de către Szalánczi László.

  • Vilele romantice, tipice stilului alpin, construite din lemn, satisfăceau chiar și cele mai înalte așteptări ale vremii. Zona era înconjurată de parcuri cu alei. Printre acestea se poate enumera și clădirea ornată, construită în 1930, de primarul localității Târgu Mureș, Bernády György.

  • Conacul de azi a fost construit în anul 1745, de către Kemény Farkas, nepotul lui Kemény János.

  • Din cauza degradării agravate, castelul renascentist, construit de Báthori István (Ștefan Báthori) poate fi văzut doar în documentația ridicării topografice din 1687, respectiv în arhivele construcției. Despre perioada anterioară a acestei consemnări sunt și mai puține date disponibile: săpăturile, limitate la număr, nu s-au dovedit a avea succes în această privință.

  • Porticul în trei axe, cu arcade, amplasat în rezalitul central, este un exemplu al arhitecturii baroce din Transilvania. În centrul frontonului ondulat se observă blazonul familiei. Pe fiecare parte a porticului, clădirea este în patru osii, deasupra ferestrelor cu obloane extinzându-se borduri în formă de arc.

  • Castelul Daniel din Vârghiș se află pe locul conacului inferior al familiei. Castelul cu sculpturile renascentiste (perioada târzie), ornamentele baroce și extinderile clasiciste reprezintă una dintre cele mai spectaculoase monumente ale regiunii Baraolt. Ansamblul de clădiri, situat pe axa longitudinală est-vest, este înconjurat de un gard de piatră, intrarea făcându-se prin poarta situată în direcția nord-est. În partea de sud se poate observa parcul imens, cât și fațada care cuprinde emblemele castelului.

  • O poartă de piatră, înaltă, cu două nivele, acoperit cu țiglă desparte terenul conacului de strada principală a satului. Odinioară, pe poarta mare se ridica un fronton trilobat. Pe frontonul central, pe câmpul înconjurat de colute arcuite, în stil baroc, se putea citi anul construcției.