• Una dintre importantele clădiri ale familiei Mikes, conacul din Zagon, datează din sec. XVII, fapt atestat și grinda pe care se află inscripționată anul 1632 și monogramele proprietarilor B:M și E: D. Clădirea este considerată casa natală a lui Mikes Kelemen, fapt de asemenea atestat de o inscripție descoperită în timpul lucrărilor de modificare de la începutul sec. XX.

  • Bazele castelului construit în stil renascentist au fost puse în secolul al XV-lea de către fiul lui Bethlen Miklós, Márk. Clădirea și bastionul circular cu un şir de basoreliefuri reprezentând arcaşii a fost construită în jurul unei curți de plan pătrat. O scară deschisă cu balustradă duce spre intrarea principală de la etaj. Castelul este unul dintre cei mai frumoși exemplari ai arhitecturii de locuire şi de apărare renascentiste din Transilvania, completate de vechile elemente gotice, mai ales de la capelă.

  • Barele ferestrelor sunt simple, iar clădirea are uși de lemn, cu două segmente, de diferite dimensiuni. În urma transformărilor realizate în secolul al XIX-lea, golurile largi de fereastră, construite în stil baroc, au fost înzidite și în locul acestora s-au construit goluri înguste, neogotice, cu închidere în arc frânt.

  • În anii 1700, clădirea cu două celule s-a extins cu o cameră mai mare. Acoperișul cu rupere de pantă, inițial în patru ape, s-a demolat, iar în urma lucrărilor de renovare s-a restaurat doar masa acestuia.

  • În sala cu tavan cu grinzi de lemn, se observă pictura inspirată din istorie a lui Varga Nándor Lajos.

  • După naționalizare, clădirea a avut diferite destinații, în prezent fiind utilizat ca școală specială.

  • Castelul de astăzi a fost construit în stil clasicist de baronul Bornemissza (II.) Ignác la mijlocul secolului al 19-lea. La construirea castelului au folosit materiale și din ruinele Conacului Bethlen-Thököly, în special elementele de piatră ale turnului-casă și cele ale casei de poartă. Coloanele toscane la fațada dinspre curte reflectă cel mai elocevent stilul clasicist. Imobilul are forma de U, și cu clădirile sale laterale cu peristil ne amintește de castelul de la Drag.

  • În 1949 castelul a fost naționalizat, iar familia a fost evacuată din clădire. După aceasta, castelul a găzduit sediul  Gospodăriei Agricole de Stat, apoi casa de vară a Federației Sindicale, după care în clădire a funcționat un orfelinat, o școală, cât și sanatoriu și spital de boli mintale. În anul 2005, familia Mikes a solicitat restituirea domeniului, după care s-a efectuat construirea ansamblului de clădiri și renovarea parcului. În prezent, una dintre clădiri găzduiește un hotel.