• Conacul cu stil empire-clasicist a fost construit de Domokos Ferenc. A devenit proprietatea familiei Eperjessy prin căsătorie între membrii celor două familii. Mai târziu, conacul a fost vândut familiei Bartók.

  • Moștenitoarele au donat clădirea castelului Metropoliei Ortodoxe, astfel din 1993 în incinta castelului funcționează o mănăstire. Cu „ajutorul” Bisericii, clădirea și-a pierdut mult din caracterul său original.

  • Conacul Teleki și clădirile adiacente au fost construite la începutul secolului al XVIII-lea.

  • Castelul se află la 20 km de localitatea Battonya din Ungaria, între Arad și Variaș. Acest castel a fost al lui Purgly János, socrul lui Horthy Miklós. Prima parte a ansamblului de clădiri s-a construit în anul 1789.

  • Ultimele modificări făcute la castel erau ordonate de Kornis Zsigmond, care adaugă două noi bastioane octogonale în partea nordică, reface turnul de la intrarea în castel, pe latura de vest, turn care mai există și astăzi. În această perioadă are loc și redecorarea încăperilor castelului cu fresce pe tavane. Intrarea în castel avea și o punte suspendată, care era ridicată în timpul nopții sau în caz de pericol, poartă încadrată de inorogi paraleli cu intrarea, inorogi care apar și pe blazonul familiei Kornis.

  • Conacul Paget este o clădire uriașă, cu formă asimetrică, azi, fără ornamente. Partea centrală, un turn robust, dreptunghiular, are trei etaje. Odinioară, ultimul etaj avea câte două geamuri semicirculare cu vedere spre curte, iar pe cealaltă parte câte un singur geam semicircular. Turnul era flancat de câte o aripă a clădirii, cea dinspre stânga fiind mai mare, o aripă în formă de L, puțin mai înaltă decât restul clădirii.

  • În anul 1595, satul Brănișca, castelul cu toate teritoriile sale a devenit proprietatea cancelarului Jósika István. A fost ridicat pe structura unei foste fortărețe militare din secolul al IV-lea și au fost aduse modificări de numeroase ori castelului: a fost proprietatea lui Bethlen Farkas, Martinuzzi György, a fost demolată de către Regina Izabella, iar ulterior castelul a fost reconstruit în anul 1590 în stil renascentist cu 4 bastioane de către Szalánczi László.

  • Clădirii dreptunghiulare, cu un singur nivel, i s-a anexat o aripă laterală. Marginile și centrul fațadei principale conține un rezalit, care iese ușor din rezalit. Deasupra cornișei de streașină se află un atic, la marginile căruia odinioară se afla câte o urnă. Cu timpul, acestea au dispărut.