• Familia Teleki a fost prezentă în satul apropriat, Jucu de Jos, din secolul al XVIII-a iar cele două moșii au fost unite la începutul secolului al XX-a sub mâna grofului Teleki Géza (III.), caracter important al vieții artei plastice și patron generos al perioadei. După Trianon, Teleki a rămas cu o avere jupuită și o investiție nereșuită, iar în 1930 a fost nevoit să vândă moșia din Jucu de Sus. Cumpărătorul a fost baronul  Kemény Pál din Mănăstireni, care a decedat în 1934. Moșia a rămas în mâinile familiei lui până 1946, când aceasta a fost naționalizată.

  • În 1674, domeniul din Glodeni, împreună cu cele din Dumbrăvioara și Pădureni, au fost donate de principele Transilvaniei Apafi Mihály, lui Teleki (II) Mihály. În 1756, domeniul s-a rupt din posesia familiei Teleki din Gornești, ajungând în posesia contelui Teleki (I) Lajos (1716-1758), care împreună cu soția sa, contesa Bethlen Katalin (decedată în 1790) a întemeiat ramura Șapartoc a familiei.

  • Castelul este o clădire cu un singur etaj, cu un acoperiș imens aflat pe fațada principală. Clădirea are o intrare cu arcade, decorată cu patru semi-coloane toscane, care poate fi accesată printr-un șir de scări simple. Ușa cu închidere semicirculară este flancată de ferestre mari, semicirculare. Deasupra porticului s-a construit un atic, probabil odinioară aici era amplasat blazonul familiei.

  • Clădirea în forma literei „L”, cu nivel de parter înălțat și cu subsol, este înconjurată de un postament înalt, pe care se află ferestre de subsol. Fațada dinspre stradă este dominată de pilaștri cu capitel și bază.

  • Conacul Teleki și clădirile adiacente au fost construite la începutul secolului al XVIII-lea.

  • Castelul cu patru bastioane de colț s-a construit în anii 1600. În anul 1848 revoluționarii români au incendiat castelul, astfel forma de azi l-a căpătat în urma reclădirii de după această dată. Construcția medievală a fost acoperită în anul 1852, și cel mai probabil camerele de colț s-au construit după aceaastă dată. Dintr-o placă din piatră cu inscripția 1862, se deduce că lucrările de construcții au fost finalizate la această dată.

  • Atracția localității o reprezintă acest castel construit în 1834, în stil clasicist, al cărui proprietar era baronul Solymossy László, motiv pentru care castelul a fost denumit „castelul Solymossy”.

  • Vechiul castel din Cetatea de Baltă se afla lângă sat, într-o zonă mlăștinoasă de pe lângă râul Târnava, de aici vine denumirea românească a localității, Cetatea de Baltă. Cetatea a fost distrusă în timpul invaziei mongole iar noul castel a fost atestat documentar în 1321.