• Castelul construit în stil baroc (perioada târzie), cu două niveluri, are forma în plan ”U”, aripile castelului sunt scurte și nu are curte interioară. Originar, pe ambele nivele se deschideau holuri cu arcade, cele de la etaj fiind ulterior învelite cu geam.

  • Castelul de astăzi se află în mijlocul satului, pe un mic deal, înconjurat de ceea ce a rămas din parcul de două hectare. Castelul a fost construit de către Lajos Sombory și soția lui, Irma Kozma în stil eclectic, tipic în a doua jumătate a secolului al XIX-lea.

  • Bazele castelului construit în stil renascentist au fost puse în secolul al XV-lea de către fiul lui Bethlen Miklós, Márk. Clădirea și bastionul circular cu un şir de basoreliefuri reprezentând arcaşii a fost construită în jurul unei curți de plan pătrat. O scară deschisă cu balustradă duce spre intrarea principală de la etaj. Castelul este unul dintre cei mai frumoși exemplari ai arhitecturii de locuire şi de apărare renascentiste din Transilvania, completate de vechile elemente gotice, mai ales de la capelă.

  • Conform fotografiei lui Gönczi Ferenc, datată în 1931, poarta mică care dădea spre conac era construită în stil baroc. Conacul era construit din piatră și cărămidă, aspectul acestuia fiind reprezentat de porticul boltit, cu fronton trilobat, aflat în centrul fațadei principale.

  • Conacul a fost construit în stil neoclasic și conține și subsol. Clădirea este extinsă cu un pridvor, a cărei fațadă posterioară este accentuată de două rezalite de colț, între care se obsrvă o terasă deschisă.

  • Pe locul edificiului actual se găsea încă din anii 1680 cabana de vânătoare a lui Forray András, iar castelul actual a fost construit în anii 1830 în locul acestuia. Castelul a fost refăcut în stil neoclasic în secolul al XIX-lea, timp în care castelul se afla în proprietatea familiei Hunyady. După moartea contelui Hunyady Károly, castelul a fost cumpărat de către familia Mocioni, familie aflată în relații apropiate cu familia regală română. De aici, castelul a trecut în proprietatea lui Mihai I., care a început lucrările de realibilitare, după care, în 1945 a fost naționalizat.

  • La mijlocul secolului secolului al XVIII-lea, în locul conacului de astăzi se aflau mai multe clădiri șubrede din lemn. Teleki Pál și Haller Borbála au reconstruit clădirea în stil baroc.Teleki Pál și Haller Borbála erau cei care au ordonat crearea formei dreptunghiulare a castelului: pe laturi se aflau magaziile, grajdul și închisoarea, în spate clădirea principală reconstruită între anii 1750 și 1752, iar în față se afla bastionul de poartă construită în jurul anilor 1760. Bastionul de poartă, clădire în care se afla și a capelă, ulterior a fost folosită ca casă de oaspeți.

  • În partea stângă a porții principale se află o construcție mică, din lemn, care are o bancă și un acoperiș, inițial reprezentând clădirea paznicului. În partea dreaptă a porții principale se află poarta mică, prevăzută cu semi-stâlpi de susținere. Capitelurile acestora sunt formate din frunze de acand, stilizate și volute, vopsite, ondulate în stil baroc. Deasupra capitelurilor se observă antablamentul clasic, format din arhitravă, friză și cornișă.