• În anii 1700, clădirea cu două celule s-a extins cu o cameră mai mare. Acoperișul cu rupere de pantă, inițial în patru ape, s-a demolat, iar în urma lucrărilor de renovare s-a restaurat doar masa acestuia.

  • Castelul a fost complet restaurat, în prezent aflându-se în stare foarte bună. În încăperile din castel se pot viziona expozițiile permanente ale suvenirelor familiei regale Române. Castelul este un punct de atracție, atât pentru turiștii străini, cât și pentru cei români, fiind considerat castelul lui Dracula, personajul legendar din filmele de groază care se identifică cu Vlad Țepeș.

  • Conacul se află vizavi de Conacul Domokos-Cseh. Pe același teren, mai aproape de drumul principal și paralel cu gardul de piatră, era o casă mai veche. Multe dintre elementele de piatră sculptată a acestei case vechi au fost folosite la construirea noului conac.

  • Conacul a fost construit în sec. XX, în stil istoricist. Clădirea cu forma de ”L” în plan are un singur nivel și are acoperiș în 2 ape, aripa scurtă având o structură de acoperiș ipohondru. Fațada principală este flancată de pilaștri care se ridică din linia zidurilor, asemenea unui turn.

  • Clădirii dreptunghiulare, cu un singur nivel, i s-a anexat o aripă laterală. Marginile și centrul fațadei principale conține un rezalit, care iese ușor din rezalit. Deasupra cornișei de streașină se află un atic, la marginile căruia odinioară se afla câte o urnă. Cu timpul, acestea au dispărut.

  • Scândurile cu ornamente stuc, care jucau rolul unui tavan, s-au deteriorat, motiv pentru care azi se observă o replică a acestui tavan. Deasupra pridvorului se află un fronton în stil baroc, tot o copie a originalului care s-a prăbușit. Fațada este ornată cu decorații de stucătură.

  • La mijlocul secolului secolului al XVIII-lea, în locul conacului de astăzi se aflau mai multe clădiri șubrede din lemn. Teleki Pál și Haller Borbála au reconstruit clădirea în stil baroc.Teleki Pál și Haller Borbála erau cei care au ordonat crearea formei dreptunghiulare a castelului: pe laturi se aflau magaziile, grajdul și închisoarea, în spate clădirea principală reconstruită între anii 1750 și 1752, iar în față se afla bastionul de poartă construită în jurul anilor 1760. Bastionul de poartă, clădire în care se afla și a capelă, ulterior a fost folosită ca casă de oaspeți.

  • În 1674, domeniul din Glodeni, împreună cu cele din Dumbrăvioara și Pădureni, au fost donate de principele Transilvaniei Apafi Mihály, lui Teleki (II) Mihály. În 1756, domeniul s-a rupt din posesia familiei Teleki din Gornești, ajungând în posesia contelui Teleki (I) Lajos (1716-1758), care împreună cu soția sa, contesa Bethlen Katalin (decedată în 1790) a întemeiat ramura Șapartoc a familiei.