• În prezent, ansamblul de construcție este îngrijit de Mikes Imre (1942) și de familia acestuia, în clădirea-poartă mutându-se fiul său, Zsigmond (1972) și soția acestuia. Familia relocată din Germania intenționează, ca după restaurare, să utilizeze moșia în scop turistic.

  • Conform testamentului din 1599 al lui Kálnoky Bálint, în a doua jumătate a secolului al XVI-a, în locul castelului pe care o putem vedea azi stătea o casă de piatră, construcția căreia a fost comandată de către el și soția lui, Petki Anna. Casa s-a ruinat rapid, deoarece a fost atacată de voievodul Mihai. Clădirea probabil că nici nu a fost refăcută, deoarece din notarea lui Kálnoky István (III) din 1646, reiese că acolo exista o casă în ruine împrejurată cu un gard de piatră.

  • Ansamblul, care după elementele stilului baroc trebuie să fi fost construit în secolul al XVIII-lea, este înconjurat de un parc mare, amenajat cu terase suprapuse. Nu se știe cu exactitate cine a fost constructorul, cert este însă că în secolul al XIX-lea domeniul a aparținut familiei contelui Rhédey, iar în urma căsătoriei contesei Stefánia Rhédey cu baronul István Wesselényi în 1859, domeniul a intrat în posesia familiei Wesselényi.

  • Castelul a fost construit în secolul al XIX-lea în stil eclectic, în mijlocul unui parc uriaş. Este o clădire în formă de L. În epoca sa de glorie, moşia a fost înconjurată de un parc întins de vânătoare. Constructorul a fost contele Kálmán Tisza, iar în anii 1900 proprietatea a devenit moşia centrală a familiei Tisza.

  • După anul 1989, descendenții familiei Konopi au cerut restituirea conacului, care în 2007 s-a și reîntors în proprietatea familiei. Momentan descendenții familiei nu dispun de resursele necesare pentru reabilitarea castelului și poate fi cumpărat.

  • Conacul cu forma în plan dreptunghiulară, cu acoperiș în patru ape are nivelul parterului înălțat. Fațada clădirii este dominată de rezalitul din partea dreaptă, din a cărui două ferestre mari, una s-a transformat în ușă. În partea stângă, colțul clădirii imită un turn.

  • Situată paralel cu strada principală, cu forma în plan dreptunghiulară, clădirea construită din piatră și cărămidă are un acoperiș în două ape cu învelitoare din țiglă. În fața intrării principale se află un pridvor cu acoperiș în două ape, țeșit.

  • Conacul este o clădire în forma literei „U”, aflată în mijlocul unui parc dendrologic și construit cu un singur nivel, cu subsol. Rezalitul central al clădirii este încheiat, pe trei laturi, de un portic cvadrant, boltit, care formează un hol.