• Pe o terasă lată care coboară în pantă, într-un cadru pitoresc, pe partea dinspre vale a localității, se află una dintre podoabele Dalnicului, conacul Gaál. Clădirea de formă dreptunghiulară, cu două nivele, construită din cărămidă, are acoperiș în formă de cort, din țiglă. 

  • Conacul fiind construit pe un deal, partea veche a acestuia a fost transformată în două nivele. Chenarele ferestrelor datează din primele decenii ale secolului al XIX-lea.

  • Castelul Brâncoveanu din Sâmbăta de Sus a fost construit la sfârșitul secolului al XVIII-lea, pe locul unui castel construit în 1670, care s-a degradat, motiv pentru care, strănepotul domnitorului, Grigore Brâncoveanu a dărâmat clădirea veche.

  • Conacul cu stil empire-clasicist a fost construit de Domokos Ferenc. A devenit proprietatea familiei Eperjessy prin căsătorie între membrii celor două familii. Mai târziu, conacul a fost vândut familiei Bartók.

  • Castelul Ugron se află în partea de vest a localității Filiaș, situat pe malul stâng al râului Târnava Mare. Castelul a fost construit pe locul unui conac din secolul al XVI-lea.

  • Deasupra cornișei de streașină, pe frontonul clădirii, se află două guri de aerisire. Pe fațada dinspre curte se află un pridvor cu stâlpi de cărămidă și balustradă, flancat de câte o ușă care oferă accesul spre cămară.

  • Clădirea, care inițial avea o formă dreptunghiulară și consta din nouă nivele s-a extins spre partea grădinii, cu rizalit cu acoperiș în două ape a cărui fronton și pervaz pronunțat sunt create în stil neoclasic.

  • Forma actuală a castelului fost dată în anul 1891, pe vremea lui Teleki László Gyula. El a fost cel mai mare moșier al zonei din secolul al XX-lea. Satulung a fost sediul domeniului său, și tot aici a și fost înmormântat, în 1936.