• Conacul cu două etaje cu pridvor a fost construit din cărămidă. Pe frontonul triunghular se vede data de 1918. Acoperișul în două ape țeșit este acoperit cu țiglă. Nimeni nu locuiește aici, proprietarii îl folosesc ca și casă de vacanță.

  • Golurile de ferestre și uși ale conacului sunt bordate cu ghirlande decorative din tencuială, camerele cu tavan plan sunt ornate cu decorații de stucătură. Camerele dinspre partea de vest a conacului sunt boltite. O curiozitate o reprezintă ceasul solar cu numere romane, amplasat pe fațada principală.

  • Inițial, pe fațada principală a clădirii cu formă în plan dreptunghiulară se afla un pridvor cu brâu median, susținut de arcade cu terminație semicirculară, la mijloc aflându-se un portic deschis, cu arcade, susținut de doi pilaștri și doi stâlpi.

  • Moștenitoarele au donat clădirea castelului Metropoliei Ortodoxe, astfel din 1993 în incinta castelului funcționează o mănăstire. Cu „ajutorul” Bisericii, clădirea și-a pierdut mult din caracterul său original.

  • Conacul din sec. XVIII, cu structură de acoperiș în stil baroc, a fost construit de contele Keresztes (II.) Márton, apoi în sec. XIX, clădirea a fost modificată în stil eclictic-romantic. Cu această ocazie conacului i s-a anexat un turn poligonal, a cărui formă s-a păstrat și azi.

  • Clădirile au și subsol, iar fațadele dinspre stradă, cu bază galbenă reprezintă partea cea mai ornată a clădirii. Aripa dreaptă are un rezalit central, fiind accentuat la margini cu decorații din piatră naturală și flancat de unsprezece ferestre. Aripa stângă are un aspect similar, însă are nouă ferestre.

  • Clădirea simplă, cu formă în plan dreptunghiulară are un acoperiș în două ape, țeșit. Intrarea principală se află pe fațada principală, iar deasupra acesteia s-a construit un balcon susținut de patru coloane, care se poate accesa prin camera reprezentativă de la etaj.

  • După naționalizare, în conac s-au mutat diferite instituții de stat, care au lăsat clădirea să se degradeze. Din fericire, după 1989, clădirea a ajuns în posesia unui întreprinzător, care a investit o sumă mare de bani pentru restaurarea acesteia. Să sperăm că într-o zi, această clădire extraordinară va radia de frumusețea de odinioară.