• Conacul Géczy a fost construit în anii 1880, de către Géczy János. Clădirea a fost ridicată în stil eclectic, cu plan în formă dreptunghiulară. La cele două părți ale clădirii se observă câte o clădire cu acoperiș în două ape, țeșit.

  • După schimbarea regimului, moștenitorii familiei Temesváry au solicitat restituirea castelului și al domeniului, astfel în anul 2000, proprietatea a ajuns în posesia clujeanului Nagyosy Zoltán. În prezent, în castel funcționează grădinița care poartă numele lui Temesváry János. Grădina de odinioară servește drept teren de joacă pentru copii preșcolari.

  • Predecesorul castelului era o casă întărită de piatră construită de Károlyi Láncz László cu învoirea lui Matei Corvin. În anul 1592, în fața pericolului turcesc, casa este transformată de către Károlyi Mihály în cetate. Parcul castelelui a fost atestat documentar pentru prima oară în 1754, ca „o grădină frumoasă și celebră”; mai mult, este descrisă și iazul din acest parc.

  • Trei Sate se află la 26 de km distanță sud-est de Târgu Mureș, pe partea dreaptă a râului Târnava Mică. Conacul construit în secolul al XVIII-lea funcționeză azi ca muzeu al satului.

  • Accesul în castel s-a fortificat printr-un șanț de apărare. În 1617 apare menționat ca fiind castelul de vânătoare al lui Gabriel Bethlen. Castelul, cât și biserica aflată pe această proprietate, au fost renovate de principe, apoi în anul 1619 Gabriel Bethlen a donat castelul cancelarului său, Simon Pécsi.

  • Clădirea dreptunghiulară, cu un singur nivel își datorează unicitatea unui balcon cu stâlpi, situat pe trei părți ale clădirii, din care, parcul poate fi admirat în orice anotimp.

  • Castelul cu o formă în plan dreptunghiulară este rezultatul unei reconstrucții de la sfârșitul sec. XIX. Axa centrală a fațadei principale cuprinde un pridvor susținut de coloane toscane, acesta fiind singurul element din clădire care are ornamente. Fațada dinspre parc este accentuată de două ferestre simple, cu sprâncene prevăzute cu mai multe benzi de decorațiuni din tencuială.

  • Pe fațada estică, cea dinspre stradă, se poate citi și astăzi numele proprietarilor - Molnár Benjamin și soția acestuia, Fülöp Debora - care au realizat construcția, cât și anul construcției: 30 mai 1833.