Castelul Bagdi, Blaj
  • Codul din lista monumentelor:
  • AB-II-a-A-00189
  • Adresă:
  • Blaj, str. Petru Pavel Aron, nr. 1-2.
  • datare:
  • Formă de proprietate:
  • proprietatea bisericii

Accesul în castel s-a fortificat printr-un șanț de apărare. În 1617 apare menționat ca fiind castelul de vânătoare al lui Gabriel Bethlen. Castelul, cât și biserica aflată pe această proprietate, au fost renovate de principe, apoi în anul 1619 Gabriel Bethlen a donat castelul cancelarului său, Simon Pécsi.

(Tot atunci i-a conferit localității statutul de oraș). Noul proprietar a inițiat ample lucrări de construcție, terminând și renovarea clădirii de aproape o sută de ani, pe atunci devenind Biserica Reformată. Martor al acestui lucru este placa de marmură așezată deasupra ușii din Biserică, pe care se poate citi inscripția: „Hic iter est, veniant sitientes bibere, lymhos, post quas non ultra concutit atra sitis. A.D. 1629”. La data de 14 decembrie 1664, Ana de Bornemissza, soția domnitorului Mihail Apafi, s-a mutat în castelul de la Blaj. La 27 octombrie 1687, în incinta castelului s-a încheiat Tratatul de la Blaj, dintre Imperiul Habsburgic și Principatul autonom al Transilvaniei, prin care Transilvania intra sub stăpânire habsburgică. Împăratul a fost reprezentat de ducele Carol de Lorena, iar Transilvania de către cancelarul Mihály Teleki (Mihail Teleki); în anul 1737, Carol al III-lea donează domeniul de la Blaj, Bisericii Greco-Catolice, iar în anul următor episcopul Inocențiu Micu Klein își mută rezindența în această clădire. De atunci castelul a mai suferit transformări mai mici sau mai mari; În anul 1842 s-a extins aripa de nord.

 

Cum ajungeți aici?