Béldi-Pál kastély, Bodola
  • Műemlékvédelmi kód:
  • BV-II-a-A-11615
  • cím:
  • Bodola (Budila), 260 sz.
  • datálás:
  • tulajdonforma:
  • magántulajdon

A XVIII. század közepén épült, az épületet gr. Béldi (IV.) Ferenc (1872-1942) feleségétől, gr. Mikes Rozáliától (1868-1962) államosították. Az államosítás után a kastélynak különféle rendeltetései voltak: előbb leányjavítóintézet, majd 1965 után a szomszédos Mikes-kastélyban létrehozott mezőgazdasági líceum étkezdéje működött ott.

1982-ben az ONT Carpaţi turisztikai intézménynek adták át, amely a bodolai Béldi-, Mikes és Nemes-birtokon disznófarmot létesített. A rendszerváltás után az Aro Palace Rt. raktárként használta az épületet. A birtok bejáratánál látható az emeletes, T-alakú kapuépület. A két szárny találkozásánál, a földszinti részen nagy, félköríves kocsiáthajtót alakítottak ki. A szimmetrikus, téglalap alaprajzú főépülethez mindkét oldalán négyszögű bástya csatlakozik. A főhomlokzat középső részén a bástyákhoz hasonló portikusz épült, amelyből a kastély „palotaként" emlegetett terme nyílik. A portikuszt és a két sarokbástyát is pártázat koronázza. A kastély két szárnya azonos elrendezésű, így a szimmetria az épületben is fellelhető. Összesen 10 szobája van, ezek nagyobb része szépen boltozott. A portikuszon lévő vakolatdísz megörökítette az építtető kezdőbetűit és az építés dátumát: G.B.I. 1751.

Az épületegyüttest jelenleg Mikes Imre (1942) és családja teszi rendbe, a kapuépületbe fia, Zsigmond (1972) és felesége költözik. A Németországból hazatelepült család a felújítás után turisztikai célra is hasznosítaná a visszaszerzett birtokot.

Hogyan juthat ide?