Boncza-kastély, Csucsa
  • Műemlékvédelmi kód:
  • CJ-II-a-A-07568
  • cím:
  • Csucsa (Ciucea), 5 sz.
  • datálás:
  • XX. század
  • tulajdonforma:
  • köztulajdon

A kastélyt a XX. század elején Boncza Miklós, Ady apósa építtette Csinszka (Boncza Berta) édesanyjának. Erre a sarokbástyás, földszintes építményre a mai kastély már nem is emlékeztet. Boncza Berta ugyanis az első világháború után, már Márffy Ödön festőművész feleségeként eladta a birtokot Octavian Goga író-politikusnak.

Eddigre a csucsaiak széthordták a berendezést, aminek csak néhány darabját tudta visszaszerezni. Goga saját ízlése szerint neobizánci stílusban emeletesre építtette át. A birtokon található még Goga mauzóleuma és emlékmúzeuma is. A múzeum elsősorban Goga munkásságát és a román nemzeti mozgalomban végzett tevékenységét mutatja be, de emellett sok Adyra vonatkozó anyagot is. A múzeumban igen gazdag gyűjtemény található: régi bútorok, festmények, könyvek, népművészeti darabok, és Goga munkásságát bemutató termek tekinthetők meg.

A kertben levő mauzóleum őrzi Octavian Goga és felesége, Veturia Goga hamvait. Egy szoba Ady és Csinszka itt töltött két évének állít emléket. A csucsai kastélyt a költő Octavian Goga tárgyi emlékeivel berendezve emlékházzá, emlékmúzeummá minősítette át az özvegy, és a román államnak ajándékozta 1967-ben. Férje sírhelyére hatalmas mozaikfalat építettet. A muranói mozaik lapokat maga helyezte el a tervrajz alapján. Húsz évig épült a Goga-mauzóleum, ahová 1979-ben bekövetkezett halála után Veturiát is elhelyezték.

Hogyan juthat ide?