Haller-kastély, Olthévíz
  • Műemlékvédelmi kód:
  • BV-II-m-B-11717
  • cím:
  • Olthévíz (Hoghiz), 75 sz.
  • datálás:
  • XVI. század
  • tulajdonforma:
  • köztulajdon

A 16. századi kastély a hagyomány szerint a 13. századi kolostor romjaiból épült, lehetséges, hogy eredetileg egy szabályos alaprajzú, négy sarokbástyás reneszánsz építmény volt, mára azonban csak a két sokszögletű torony, és az azokat összekötő épületszárny maradt. Az épület a 19. század második felében a kőröspataki gr. Kálnoky család kezén is megfordult, és vásárlás útján került vissza a hallerkői Hallerek birtokába, vélhetően a 19. század második felében, a század végén már bizonyosan Haller (IX.) János volt a tulajdonosa. 

Az olthévízi uradalom a 17. század közepén jutott a kincstár kezére, ismeretlen körülmények között, holott azelőtt hosszú ideig a Sükösdök bírták. 1667-ben adományozta I. Apafi Mihály fejedelem Borsai Nagy Tamásnak. Borsai az évek során egyre tekintélyesebbé tette a családját, így Borbála nevű lánya 1684-ben Bethlen (I.) Sámuelhez (1663-1708) ment férjhez, így került a birtok a Bethlen család tulajdonába. Házasságukból nyolc gyerek szülketett, köztük (árva) Bethlen Kata is, így a család ezen ága sokáig fennmaradt még. Miután 1708-ban megözvegyült, Borsai Nagy Borbála Haller (III.) István guberniumi elnök felesége lett, 1710-ben azonban az új férje is elhunyt. Az olthévízi jószág 1716-ban került bethleni gr. Bethlen Kata (1700-1759) birtokába, aki a következő évtizedekben itt tartózkodott legszívesebben.

Az épületet a két világháború közötti időszakban az Ugrai család vásárolta meg, ma is az ő tulajdonukban van. Hogy a Haller-kézre került jószágon a kisebb, udvarházszerű nemesi lak mikor épült, nem tudni pontosan, valószínű, hogy újabb, mint a közeli saroktornyos kastély. A hagyomány szerint Bethlen Kata építtetette, így a 18. század elejére tehető, de sem az Önéletírásban, sem a levelezésben nincs nyoma ekkor építkezésnek. Képeslapok szerint száz éve még egy veranda húzódott a park felőli homlokzat előtt, ennek ma már nincs nyoma.

A kastélyépületet 2009-ben visszakapta Haller László, aki eladta a helyi önkormányzatnak, most iskola működik benne.

Hogyan juthat ide?