Haller-kastély, Marosugra
  • Műemlékvédelmi kód:
  • MS-II-m-A-15737
  • cím:
  • Marosugra (Ogra), 466. sz.
  • datálás:
  • XVII. század
  • tulajdonforma:
  • magántulajdon

A falu és a birtok több tulajdonos után 1610-ben, házasság révén került a Hallerek tulajdonába és maradt is több mint 300 éven keresztül. Jelenlegi formáját a kastély a XVIII. században nyerhette el a régebbi udvarház átalakítása nyomán. Az örökös, Haller Ilona visszakapta az épületet, 2007-ben pedig egy marosvásáhelyi vállalkozónak adta el, aki négy év alatt teljesen felújította. Jelenleg kastélyszálló működik benne.

A falu és a birtok több tulajdonos után 1610-ben, házasság révén került a Hallerek tulajdonába és maradt is több mint 300 éven keresztül. Jelenlegi formáját a kastély a XVIII. században nyerhette el a régebbi udvarház átalakítása nyomán. Az államosítás után a szokásos közintézmények működtek benne, majd parlagon hagyták. A kastély lépcsőfeljárójánál elhelyezett régi fotók bizonyítják, hogy az ugrai Haller-kastély állapota néhány éve még semmiben sem különbözött a türei, gorbói vagy akármelyik másik összeomlófélben levő kúriáétól. Az örökös, Haller Ilona visszakapta az épületet, 2007-ben pedig egy marosvásáhelyi vállalkozónak adta el, aki négy év alatt teljesen felújította. Jelenleg kastélyszálló működik benne.

A kétszintes, 32 m hosszú épület viszonylag kevés díszítőelemmel rendelkezik, homlokzatait copf fejezetes pilaszterek, illetve lizénák tagolják, a földszinten rovátkás díszítést alkalmaztak, egyenes záródású ablakai és árkádsora egyszerű keretezéssel készült. Napjainkban az épületet kontyolt tető fedi, bár a szakértők azt feltételezik, hogy eredetileg manzárdteteje lehetett.

Hogyan juthat ide?