Mocsonyi-Teleki kastély, Kápolnás
  • Műemlékvédelmi kód:
  • AR-II-a-A-00594
  • cím:
  • Kápolnás (Căpâlnaș), 245. sz.
  • datálás:
  • tulajdonforma:
  • köztulajdon

A Mocsonyi-Teleki kastélyt Alexandru Mocsonyi földbirtokos építtette az 1860-as évek végén. A terveket a versaillesi Kis-Trianon kastélyt követve a későbbi világhírű bécsi építész, Otto Wagner készítette és Kallina Mór volt az építész. 1964-ben fölújították, jelenleg pszichiátriai szanatóriumként működik.

1934-ben a kastély vendége volt Patrick Leigh Fermor, aki így írt házigazdáiról, az entomológus és limerickgyűjtő Teleki Jenőről és feleségéről, Mocsonyi Tinkáról: "Jenő gróf, az egyik legrégibb erdélyi magyar arisztokrata család sarja, akár a legutolsó falusi kisnemes, teljes szívvel osztozott a háború utáni általános magyar sértettségben, bár nemigen juttatta kifejezésre; Tinka grófné viszont, ha alkalom adódott, diszkrét ékesszólással az ellenkező oldalon foglalt állást. Valahányszor egyikük valamilyen ellentétes véleményt hangoztatott, a másik négyszemközt megmagyarázta a vendégnek, hogy az szamárság.”

Hogyan juthat ide?