Rotschild-Wertheimstein kastély, Cséhtelek
  • Műemlékvédelmi kód:
  • -
  • cím:
  • Cséhtelek (Ciutelec), 134. sz.
  • datálás:

A cséhteleki kastélyt Rothschild Károly építtette 1909-ben apósa, Wertheimstein Alfréd birtokán. Az épület modern kivitelezésűnek számított a maga idejében. Az összetett alaprajzú, emeletes, magas földszintes kastélyt kőlábazat veszi körül.

A Bihar megye északi részén, Margittától délkeletre fekvő, Bisztra-menti település első írásos említése 1305-ből származik Cheyteluk néven, 1406-ban már Chethelek, jelentése megművelt föld. 

A főhomlokzat közepén, a hajdani főbejárat felett bárói címer látható, mellette a háromablakos földszinttel. Az e fölötti rész első emeletén öt ablak, a másodikon pedig négy ablak látható. A főbejárattól balra egy háromtengelyes földszint következik magasított tetővel. A bal szárnyon félkör formájú, négy ablakú, bástyaszerű kiugrót találni, amelynek tetőterét a főhomlokzat tetőterével egyetemben beépítették. A szabályosan kerek teraszra díszlépcső vezet fel a jobb oldalon. Innen nyílik az ez idő tájt öregotthonnak használt ingatlan főbejárata. A terasz fölött oszlopokon álló ötszögű, vaskorláttal ellátott tetőterasz látható. A jobb oldali, keleti homlokzat hullámzó falsíkokkal rendelkezik. A földszinten öt ablak, fölötte beépített tetőtér, jobbról pedig erősen előreugró, ugyancsak beépített tetőterű rizalit található. A hátsó, északi homlokzat változatos falsíkokkal rendelkezik. A jobb oldali, bástyaszerű részben csigalépcső vezet felfelé, fölötte három világítóablakkal.

Hogyan juthat ide?