Teleki-Mikó kastély, Marosújvár
  • Műemlékvédelmi kód:
  • AB-II-a-B-00380
  • cím:
  • Marosújvár (Ocna Mureș)
  • datálás:
  • tulajdonforma:
  • magántulajdon

Az első várkastélyt még Gálfi építtette, ennek felhasználásával 1742-ben zabolai gr. Mikes (II.) István (1708-1761) építtetett itt barokk kastélyt. 1848 októberében Simion Prodan felkelő csapatai elpusztították, 1854-ben vásárolta meg Mikes (IV.) Benedektől hídvégi gr. Mikó Imre (1805-1876), aki Benedek unokatestvére volt. Az új tulajdonos a kastélyt 1856-1862 között Anton Kagerbauer kolozsvári építész tervei alapján az angol romantika szellemében, neogótikus stílusban építtette újjá. 

Az egykor Erdély legszebb fekvésű nemesi rezidenciájának tartott újvári kastély a ma már holdbéli tájjá lett Maros-völgyre néz. A marosújvári birtokot 1581-ben kapta meg Gálfi János (mh. 1593) Báthory Istvántól. Gálfit később egy másik Báthory, Zsigmond végeztette ki, így a birtok jegyajándék lett a fejedelem felesége, Habsburg Mária Krisztierna számára. 1660-ban Bethlen Gábor ifj. Székely Mózesnek adta, II. Rákóczi György uralkodása alatt pedig 1649-ben Mikes (III.) Mihály kapta meg. Az első várkastélyt még Gálfi építtette, ennek felhasználásával 1742-ben zabolai gr. Mikes (II.) István (1708-1761) építtetett itt barokk kastélyt. 1848 októberében Simion Prodan felkelő csapatai elpusztították, 1854-ben vásárolta meg Mikes (IV.) Benedektől hídvégi gr. Mikó Imre (1805-1876), aki Benedek unokatestvére volt. Az új tulajdonos a kastélyt 1856-1862 között Anton Kagerbauer kolozsvári építész tervei alapján az angol romantika szellemében, neogótikus stílusban építtette újjá. 

Az egyenletes, négyzet alaprajzú, historizáló kastély tömegalakításban, de magas tetőzetében is őrzi a korábbi barokk épület jellegzetességeit. Maros felé néző főhomlokzatát lőréses pillérekkel közrefogott, lépcsős oromfallal koronázott középrizalit uralja, amelynek emeletén díszes konzolokon nyugvó erkély húzódik, alatta főbejáratul szolgáló, tört ívű, háromosztatú kapuzat. A homlokzat két sarkán az épület síkjából egy-egy hegyes sisakkal fedett, emeleti zárt erkély ugrik ki. Az oldalhomlokzatok is hasonló kialakításúak, neogótikus kőfaragványokkal, öntöttvas díszekkel, Tudor-stílusú szemöldökpárkánnyal kiemelt, egyenes záródású ablakokkal. A szalon plafonját kazettákat utánzó festés borította. 

Mivel gr. Mikó Imrével a hídvégi Mikó család fiúágon kihalt, a marosújvári birtokot unokája, gr. Teleki Ádám (1867-1918) örökölte meg. Teleki Ádám örökösei visszaigényelték, és 2007-ben vissza is kapták a kastélyt.

Hogyan juthat ide?