Tisza-kastély, Erdőgyarak
  • Műemlékvédelmi kód:
  • BH-II-m-B-01153
  • cím:
  • Erdőgyarak (Ghiorac), 750. sz.
  • datálás:
  • XIX. század
  • tulajdonforma:
  • magántulajdon

A kastély a XIX. században épült, eklektikus stílusban, egy hatalmas park közepén. Szabadon álló, "T" alaprajzú épület. Fénykorában, az uradalmat óriás vadaspark övezte. Építtetője gróf Tisza Kálmán volt, s a birtok az 1900-as évekre a Tisza család központi uradalma lett.

Az itt létrehozott mintagazdaságot csak az 1945 utáni államosítások számolták fel. A kastélyban a román szocializmus idején sportüdülő és edzőközpont működött, majd fogyatékos gyermekeket gondoztak benne.

Magasföldszintes, emeletes főépületének főhomlokzatán, a két szélen toronyszerű rizalitok ugranak ki a falsíkból, széleit lizénák díszítik. A rizalitok földszintjén egy-egy, az emeleten két-két egyenes záródású keretelt, szemöldökös ablak található. A két emeletet övpárkány választja el egymástól. A középső részt lábazatos, fejezetes, sávozott pilaszterek tagolják. Közöttük nagyméretű nyílászárók kaptak helyet. A földszinti főbejárathoz lépcsők vezetnek. Az ajtó üvegezett, fölötte kisebb ablakkal, amely a két oldalrizalit ablakaival egy szintben van. Az emeleten három ablak található, amelyeknek alsó részét kovácsolt vasrács díszíti. A főépületből egy hosszabb vízszintes épületrész indul ki, a jobb oldali mellékhomlokzat előtt árkádos kosárívben záródó kocsifeljáró van. A szemközti árkád fölé timpanon került. Ezt a homlokzati részt verandává alakították át, ajtaja kosárívben zárul, ablakai a homlokzati középrész nyílászáróival azonosak. Az üveges veranda ablakait pilaszterek tagolják, a veranda mögötti épületrész folyosóként köti össze a kastély fő- és melléképületeit. A baloldali homlokzat síkjából enyhén kiugró rizalitok törik meg a falsíkot. Ezt a részt a főhomlokzat toronyszerű építménye és a mellékhomlokzatot lezáró építmény rizalitszerűen határolja. Keretelt ablakai szemöldökkel és könyöklőpárkánnyal díszítettek. A hátsó mellékhomlokzat középrizalitja elé portikusz épült, amelyet timpanon zár le, s amelyen két keskeny ablak is látható. A kastély lábazati párkánya alatt a pince és az alagsor húzódik.

Tulajdonviszony: Tisza Kálmán és György hosszú pereskedés után szerezték vissza.

 

Hogyan juthat ide?