Wesselényi-kastély, Kékes
  • Műemlékvédelmi kód:
  • BN-II-m-B-01628
  • cím:
  • Kékes (Chiochiș), 17A sz.
  • datálás:

A hadadi Wesselényi család kékesi birtoklásának a 18. század derekától van bizonyítéka, 1753-ban ugyanis Mária Terézia megerősítette br. Wesselényi (IV.) István közép-szolnoki főispánt a birtokában. A kastély a fent említett ispán özvegyének, br. Daniel Polixénának (1720-1775), a „Magyar Minervának” megrendelésére készült 1761-ben.

Az L-alakú épület azóta számos átépítésen van túl, eredeti díszítőelemei eltűntek. Az egykori árkádok részben még láthatóak az udvar felőli oldalon, másrészüket beépítették, ahogyan az egykori oszlopokat is. A nyugati oldal főhomlokzata későbbi, valószínűleg egy 19. század végi építkezés eredménye. Az épület korán a magyar államtulajdona lett, 1888-ban már járási telekkönyvi hivatal, majd járásbíróság működött benne.

Napjainkban az épület egy részében kocsma működik, más részeit lakhelynek használják.

Hogyan juthat ide?