Diódi vár,
  • Műemlékvédelmi kód:
  • AB-II-a-B-00357
  • cím:
  • Diód (Stremț)
  • tulajdonforma:
  • köztulajdon

Szabályos alaprajzú vár, oldalai 60 x 40 m hosszúak. Mind a négy sarkában egy-egy 450-os szögben elfordított négyzetes torony (kb. 7x7 m). A tornyok két külső sarkát támpillérek erősítik. A négy torony közül jelenleg már csak a nyugatinak csekély alapfala látható. 

A vár dél-keleti fala előtt egy második fal is húzódik. Az egész építményt vizesárok vette körül (kb. 15 m széles, 4 m mély) és sánc. Bejárata a ma elpusztult észak-nyugati oldalon volt. Vele szemben, a dél-keleti várfal közepén, erre ráépítve áll egy négyszögletes építmény (10 x 7m), ami református templomként működött. Mindegyik oldalán, kivéve az észak-nyugatit két-két keskeny ablak található. Az észak-nyugati oldalon van a bejárat, felette egy körablak. A vár a község belterületén fekszik, a patak által táplált mocsáros terepből kiemelkedő magaslaton. Diód (Gyógy) a középkor óta Fehér megyéhez tartozott.

 

Hogyan juthat ide?