Apafi-kúria, Almakerék
  • Műemlékvédelmi kód:
  • -
  • cím:
  • Almakerék (Mălâncrav)
  • datálás:
  • XVII. század
  • tulajdonforma:
  • magántulajdon

A régi udvarház valamikor a XVI. század végén - XVII. század elején épült, vélhetően Apafi Miklós, vagy fia, Apafi György fejedelmi tanácsos megrendelésére.

 „Úgy látszik, hogy építésekor a pitvar és a konyha tengelyéhez igazodó kétszer három sejtes épület volt, amelyben a pitvar (első palota) jobb oldalán, a telek kapubejárata és a tulajdonosok által patronált evangélikus templom védőfala felőli részén volt az ebédlő és az úrháza, másik oldalon pedig az asszony és a leányok háza, amelyből a virágoskertbe vezető lépcső indult. A homlokzat középtengelyében található pitvarra az udvarról - az erdélyi régiségben eddig társtalan - lejtős rámpájú fahíd vezetett” - írja Kovács András Késő reneszánsz építészet Erdélyben című munkájában. A fahidat a tornác nélkül épült udvarházzal felvonóhíd kötötte össze, amelyet az épület főtengelyéből kialakított tornyocskából lehetett felvonni. Az udvarház többször újjá lett építve, először Apafi György özvegye, székelyderzsi Petki Borbála 1651-ben, aki kastéllyá bővítette, még mielőtt fia, Apafi Mihály fejedelemmé vált volna. Három boltozott terem épült hozzá, így az épület nem lett már szimmetrikus, és hossza meghaladta a 40 métert, szélessége pedig a hátsó homlokzathoz kapcsolt, toronyszerű árnyékszék-párokkal együtt több mint 17 méteres lett.

Apafi Mihály fejedelem halála után a birtok ugyan még megmaradt Almakeréken, a család azonban ritkán tartózkodott itt. A birtok 1722-ig gr. Bethlen Kata kezén volt, aki átengedte a kincstárnak. A XIX. század elején (ekkora a Bethlenek már visszaperelték a birtokaikat) újabb módosítások következtek az épületen, Bethlen Pál ugyanis klasszicista stílusban építtette át. 1848-ban a román felkelők elpusztították, majd ismét újjáépült. A Bethlenek a Szentkereszty családnak adományozták (vélhetően a kisbúni birtokkal együtt), akik a XX. század elejére eladták azt egy polgári családnak. 1908-ban és 1920-ban újabb két nagy átalakításon esett át az épület. Aztán az evangélikus egyház tulajdonába került, és ez lett a falu kultúrotthona. Az oszlopos-tornácossá vált épületet 2002-2007 között állították helyre.

Tulajdonviszony: a Károly walesi herceg védnöksége alatt működő Mihai Eminescu Trust Alapítvány vásárolta meg.

Hogyan juthat ide?