Benke-kúria, Maksa
  • Műemlékvédelmi kód:
  • -
  • cím:
  • Maksa (Moacșa), 360 sz.
  • datálás:
  • tulajdonforma:
  • magántulajdon

A kúria kezdeti épülete egy derékszögű terv szerint épült, két hosszanti boltozatmezővel. A klasszikus stílusú épület déli homlokfalát a főbejárat előtti nyomókeretes oszlopos folyosó osztja fel. A bejárat egy tekintélyes faragott kőtömb lépcsőből áll. Ma a kúria és a melléképületei is luxushotelnek adnak helyet.

A szimmetrikus fő homlokfal épületpárkányán és az ablakkereten gazdagon szegélyezett díszvakolat található – amely a múlt század eleji székely nemes lakásokra volt jellemző. Az épület külön érdekessége a portikusz belső falát és mennyezetét díszítő, bambusznád keretbe foglalt növényi ornamentikájú tájképfestés.

A Benke Kúria utolsó tulajdonosa Benke László volt, akit 1949-ben a Duna-deltába deportáltak, amelyet követően a kúria a Mezőgazdasági Termelőszövetkezet (CAP) székhelye lett, majd később a mezőgazdasági idénymunkásoknak nyújtott menedékhelyet. Ezután egy tulajdonos lakott az egyik szárnyában, de az épület fő részét hajléktalanok foglalták el. A kúriát hat évtizeden át nem használtak megfelelően, így a karbantartás hiánya az épület megrongálódásához vezetett. Ma a kúria és a melléképületei is luxushotelnek adnak helyet.

Hogyan juthat ide?