Boda-kúria, Erdőfüle
  • Műemlékvédelmi kód:
  • CV-II-a-A-13215
  • cím:
  • Erdőfüle (Filia), 84 sz.
  • datálás:
  • XVIII. század
  • tulajdonforma:
  • Köztulajdon

A kúria a vargyasi Dániel kastély, és a nagyajtai Cserey-kúria megoldásával, tört-tetős megoldással épült. Kőlábas kapun át közelíthető meg, illetve az épület középtengelyében előreugró, kétszintes, kis körablakkal ellátott, tört vonalú oromfalas tornáccal rendelkezik. A tornác és az épület szintjeit a főhomlokzaton hangsúlyozott övpárkány választja el. A népi reneszánsz egyik jellegzetes példája.

A gerendás mennyezetű helységekbe az árkádos tornácról nyíló ajtókon keresztül érünk. A tornác alsó szintjén, a kapu felőli oldalon az emeleti helységekbe vezető lépcsőn, félköríves záradékú nyíláson át jutunk a tornác felső szintjére. Ennek főhomlokzatát három félköríves, szedett élű pillérekre támaszkodó árkád határozza meg, a homlokzat két oldalán egy-egy lizéna szerű dísszel, melyeknek fejezeti részét egyszerű profilozás, valamint rovátkolt díszítés emeli ki, ezek alatt egy-egy stilizált virágmotívummal. Az épület homlokzatának sarkain is ismétlődnek ezek a lizéna szerű díszítési megoldások, az épületet magát azonban egyenes záródású, vonalakból készült díszes kerettel ellátott ablakok törik át. Az évszázadok során lakásként használt épület, amelyet a kommunizmus évei alatt sok mindenre használtak, azt követően újra magántulajdonba került. 

Jelentősen romlott állapotára való tekintettel 2011-ben önerőből megvásárolta Bardoc község önkormányzata a kilenc örököstől. Felújítását és egy tájház kialakítását tűzték ki célul. 

 

Hogyan juthat ide?