Conacul Csiha, Șimian
  • Codul din lista monumentelor:
  • -
  • Adresă:
  • Șimian
  • datare:
  • Formă de proprietate:
  • proprietate privată

În mijlocul fațadei principale a clădirii cu forma în plan „L”, construită pe un singur nivel, se observă un portic închis, prevăzut cu fronton cu timpanon, susținut de stâlpi cu capitel și bază. Accesul spre portic se face prin niște trepte largi.

Intrarea mare, prevăzută cu geamuri, și cele două ferestre care flanchează ușa, sunt cu închidere semicirculară și conțin coronament. Laturile porticului conțin ferestre de dimensiuni mari. Interiorul este compus din două secțiuni, iar vizavi de portic se află o încăpere mare de vânătoare.

Cum ajungeți aici?