Damokos Dénes kúria, Csernáton
  • Műemlékvédelmi kód:
  • CV-II-m-A-13173
  • cím:
  • Cernáton (Cernat), 449 A sz.
  • datálás:
  • XVII. század
  • tulajdonforma:
  • köztulajdon

A kúria főbejárata alatt állt egy emléktábla, amelyet az utolsó tulajdonosai – Damokos Dénes és neje, Hatolykai Pótsa Klára – vésettek bele az öt éves világháború befejezésének emlékére, 1919 augusztusában. A táblán az áll, hogy 1570-ig Bernáld, 1639-ig Damokos, 1732-ig Kálnoky, 1880-ig Zámbler, 1880-tól Damakos családok birtokolták, mind női ágon történő öröklés által.

A régi kúria a XVII-XVIII. század fordulóján épülhetett, amelyhez 1821-ben a délkeleti és nyugati oldalán egy-egy szobát (házat) toldottak. Erre vonatkozó fontos adat, hogy Zámbler László úr és kedvese, Bernáld Mária építtette 1821-ben, derült ki az 1980-as évek végi felújítás során, egy iratból, amit a tetőrács keresztjeinek gombjában találtak meg. A kúria két hátsó szobája közül az északkeletit a római katolikus templom megépüléséig a falu katolikus kápolnaként használta. A mai napig ez az egyetlen Damokos kúria, amelyen tetődíszként kereszt áll. Az épületben fürdőszoba is volt, amelynek 4000 literes víztartományát lovasjárgányos szívó-nyomó pumpával töltötték fel, ha kellett naponta. A kúria beltelkének déli határát két megmaradt, késő barokk stílusú kapuláb jelzi. Ellenben a két középsőt többször ledöntötték, és nem eredeti állapotukban építették vissza. A kúriához tartozó gazdasági épületekből semmi nem maradt meg, az 1980-as években a tágas udvarra tömbházakat építettek.  

Alsócsernáton központjában található, felújított, ma a község tanácsának és polgármesteri hivatalának székháza.

Hogyan juthat ide?