Conacul Dobsa, Coșdeni
  • Codul din lista monumentelor:
  • -
  • Adresă:
  • Coșdeni
  • datare:
  • Formă de proprietate:
  • Proprietate publică

Clădirea în forma literei „L”, cu nivel de parter înălțat și cu subsol, este înconjurată de un postament înalt, pe care se află ferestre de subsol. Fațada dinspre stradă este dominată de pilaștri cu capitel și bază.

Ferestrele sunt cu închidere dreaptă, iar sub acestea se observă cornișa în formă de brâu median. Decorația se extinde și pe fereastra fațadei laterale din sud. La intersecția celor două fațade se află un turn tip bastion. Fațada dinspre sud este fără decorațiuni, ferestrele fațadei sunt cu închidere dreaptă. Odinioară, pe fațada dinspre curte se afla un pridvor cu arcade, închis cu geamuri. Conacul cu un singur tract are o intrare spre subsol sub scara din partea dreaptă. Scara din partea stângă a fost construită ulterior. Fațada principală dinspre curte, cu scara care oferă acces spre portic, relevă faptul că în acest loc se afla un conac cu forma în plan dreptunghiulară, al cărui portic se afla probabil în centrul clădirii originale. Se presupune, că această clădire alungită și-a primit forma de „L” prin extensie, iar cea mai ornată parte a extensiei a devenit fațada dinspre stradă. Dobsa Lajos și-a proiectat singur mormântul și l-a construit pe un deal, din apropierea satului, de unde avea posibilitatea să-și vadă moșiile. Cripta, asemănătoare unei bisericuțe, a fost devastată după moartea soției sale. Starea monumentului funerar este deteriorată și continuă să se deterioreze rapid.

Cum ajungeți aici?