Géczy-kúria, Hegyes
  • Műemlékvédelmi kód:
  • -
  • cím:
  • Hegyes (Hidiș)
  • datálás:
  • tulajdonforma:
  • köztulajdon

A Géczy-kúriát az 1880-as években Géczy János építtette, eklektikus stílusban. A szabadon álló, téglalap alaprajzú, magasföldszintes, két végén kontyolt nyeregtetős épület utcai főhomlokzatán enyhén előreugró középrizalit található, amelyet lábazatos, fejezetes pilaszterek tagolnak, közöttük három, egyenes záródású ablakkal.

A Géczy-kúriát az 1880-as években Géczy János építtette, eklektikus stílusban. A szabadon álló, téglalap alaprajzú, magasföldszintes, két végén kontyolt nyeregtetős épület utcai főhomlokzatán enyhén előreugró középrizalit található, amelyet lábazatos, fejezetes pilaszterek tagolnak, közöttük három, egyenes záródású ablakkal. Ettől jobbra három, balra két egyenes lezárású ablak nyílik. Az épület alsó részét magas lábazat erősíti, rajta keskeny pinceablakok. A főhomlokzat bal oldalán befalazott kosáríves árkád figyelhető meg. Feltehetően része lehetett a baloldali mellékhomlokzat árkádos portikuszának, amely egy kocsifeljáró része volt. A portikuszt három, lábazatos oszlopon nyugvó, félköríves záródású árkád határolja, melynek végén, a hátsó homlokzat felé, nagy, kosáríves árkád áll, hasonlóan a befalazott árkádhoz. Valószínűleg ez lehetett eredetileg az épület főhomlokzata. Innen lépcső vezet a jelenlegi hátsó, egykori bal oldali homlokzata mentén épült tornácra, amelyet egykor hat, kosárívben záródó mellvédes árkád díszített. Ma ezeket nagyméretű ablakok zárják le, zárt folyosót alakítva. Az épület alatt pince húzódik. Jelenleg falu iskolája működik benne. 

Hogyan juthat ide?