Conacul Hollaky, Dobolii de Jos
  • Codul din lista monumentelor:
  • CV-II-m-A-13208
  • Adresă:
  • DOBOLII DE JOS
  • datare:

În sala cu tavan cu grinzi de lemn, se observă pictura inspirată din istorie a lui Varga Nándor Lajos.

Subsolul poate fi accesat prin partea de est, iar nivelul cu apartamente prin partea de sud și vest a clădirii. Un element interesant al clădirii îl constituie ferestrele înclinate, asemenea unor creneluri, situate pe zidurile groase ale subsolului. Aceste ferestre sugerează existența unor clădiri rezidențiale cu funcție de protecție, existente în sec. XVII. O dată este inscripționată și pe tabla de piatră, care se află pe fațada sudică a clădirii. Conform acesteia, conacul s-a construit în anul 1717, de către Hollkay Jánnos și Szotyori Heléna. Tot o incripție așezată pe frontonul trapezoidal al părții de nord, face referire la faptul că după cutremurul din 1802, soția fiului lui Holkay József, Pávai Vajna Anna a efectuat lucrări de restaurare a clădirii în 1807.

Cum ajungeți aici?