Huszár-kúria, Hagymádfalva
  • Műemlékvédelmi kód:
  • -
  • cím:
  • Hagymádfalva (Spinuş), Principală u., 48. sz.
  • datálás:
  • tulajdonforma:
  • köztulajdon

A kúriát a település birtokosai, a Huszár testvérek építtették a 19. század elején, klasszicista stílusban. Előtte angolkertet alakítottak ki. Azóta számos átalakításon ment keresztül, amelyek következtében teljesen elveszítette eredeti formáját. Ma szociális központ működik itt, rászoruló kisgyermekek számára. A legutóbbi felújítás során, egy hollandiai alapítvány segítségével átépítették az új funkciónak megfelelően. 

A Gyepes-patak (Valea Fânaţelor) mentén, Nagyváradtól 44 km-re fekvő település első okleveles említése 1523-ból származik Halmaghfalwa néven, majd 1692-ben Hagymad-Falua, 1851-ben pedig már Hagymádfalvaként jelenik meg. A Halmágy helynév a magyar halom főnévből alakult -gy képzővel. Dombos helyre utal. Ebből hangtani változással keletkezett a Hagymád- alakváltozat, amelyhez a -falva utótag kapcsolódott. 

A szabadon álló, téglalap alaprajzú épület főhomlokzatán eredetileg félköríves záródású árkádokon nyugvó, mellvédes tornác futott végig, középen két pilléren és két oszlopon nyugvó nyitott, árkádos portikusszal. A főhomlokzat két szélén oldalrizalitok láthatók, a jobboldalin két félköríves, a baloldalin egy kis kerek ablakkal. A mellette levő nagy ablakot befalazták, s egy kis szellőztető ablak maradt belőle. Az egykor nyitott tornác árkádjait beüvegezték, nagyméretű félkörívvel záródó ablakokkal. A bal mellékhomlokzatán levő három félköríves lezárású ablak alsó kétharmadát befalazták. Jobb mellékhomlokzata is átépítésre került: itt két ablak és egy mellékbejárat van. A hátsó homlokzaton hat félköríves záródású ablak található. Az egykor csinos úrilak műemlékileg értékelhetetlen az átalakítások miatt. 

Hogyan juthat ide?