Kemény-kúria, Pusztakamarás
  • Műemlékvédelmi kód:
  • CJ-II-m-B-07544
  • cím:
  • Pusztakamarás (Cămărașu), 121 sz.
  • datálás:
  • tulajdonforma:
  • magántulajdon

A faluban a Keményeknek két lakhelyük volt, mára csak az egyik maradt meg, az is nagyon romos állapotban. A kúria egy egyszerű, téglalap alaprajzú építmény, amelynek hátsó homlokzatához egy emeletes, négyszög alaprajzú torony csatlakozik. Az épület a klasszicizmus stílusjegyeit hordozza, erre utal a főhomlokzaton elhelyezett négy egyszerű oszlop, amely mögött tornác található. A XX. század elején még teljes pompájában állt a Kemény-kúria.

A második világháború idején a kúria vandál támadás áldozatává lett, a helybéli lakosság kirabolta, és ekkor pusztult el a hatalmas könyvtár is. 1949-ben innen hurcolták el br. Kemény (II.) Bélát (1902-1957) és feleségét, csíkbánfalvi Antalffy Jólánt (1901-1978), illetve br. Kemény Géza (1906-1945) családját. Az államosítás után az épületet a helyi termelőszövetkezet használta. Ekkor hozzáépült még néhány épületrész, a toronyhoz például egy illemhely, és közvetlenül a kastély mellé egy fűtőház. Teljes lepusztulása a rendszerváltás utáni években következett be. A tetőszerkezet beomlott, és a tartófalak egy része sem áll már. 

Az épületet és a birtok egy részét az Egyesült Államokban élő Sándor István, a Kemények egyik örököse igényelte vissza.  

 

Hogyan juthat ide?