Pünkösti-kúria, Uzon
  • Műemlékvédelmi kód:
  • CV-II-m-B-13245
  • cím:
  • Uzon (Ozun)
  • tulajdonforma:
  • köztulajdon

Az épület egyszerű, majdnem négyzet alaprajzú tömegéhez a délnyugati sarkon csatlakozik a tető megnyújtásával lefedett bejárati tornác. Ezt egyik oldalról élszedett négyzetes pillér tartja, a másikról kisebb épületrész csatlakozik ide, amely alatt pince húzódik. A déli tájolású főhomlokzat kiosztása szabálytalan, a főút felőli homlokzatot viszont négy, szimmetrikusan elhelyezett ablak tagolja. A hátsó homlokzatot csak a kamra kisméretű ablaknyílása tagolja.

A homorú párkányzat felett cseréppel fedett duplatető van, amely a manzárd erdélyies változata. Az épület kétmenetes, az eredeti falvastagság 80 cm, az ablakfülkék rézsűs kialakításúak. Az udvarház telkét felszabdalták, így a hozzá tartozó magtár a szomszéd telekre került.

Az épületben jelenleg a község könyvtára kap helyet. Falán emléktábla látható Pünkösty Gergely 1848-as őrnagy, a háromszéki jobbágyfelszabadítás kihirdetőjének emlékére.

Hogyan juthat ide?