Sinkovits-kúria, Szentkatolna
  • Műemlékvédelmi kód:
  • CV-II-m-A-13161
  • cím:
  • Szentkatolna (Cătălina), 370 sz.
  • datálás:
  • tulajdonforma:
  • magántulajdon

A kúria területét a Basa család a Cseh családtól szerezte meg a 16. században. Basa Tamás kőépületet emelt rá, amelyet a falubeliek a török templomnak neveztek el. Sinkovits Ottó a 19. század végén – a 20. század elején korszerűsítette az épületet, és a faluban mintagazdaságot hozott létre. 

Basa Tamás lányát, Ilonát osdolai Kún István vette feleségül, így a 17. század végére már az ő tulajdonukban volt a kúria. Azonban a 19. század második felében Gróf Kún József fiú örökös nélkül halt meg. Előbb a gróf Klébersberg család, majd tőlük dr. Sinkovits Ignác katonaorvos és felesége vásárolta meg. A fiúk, Sinkovits Ottó a 19. század végén – a 20. század elején korszerűsítette az épületet, és a faluban mintagazdaságot hozott létre. A II. világháború után az épület a téesz központja lett, ami az épület és a terület pusztulásával járt. Ma Cseh Ferenc tulajdona.

Az épület téglalap alaprajzú, a főhomlokzaton tornáccal, a hátsó homlokzaton kiugró sarokrizalitokkal, és közöttük üvegezett folyosóval kiegészített épület a 17. századi eredetére a tornác szegmensíves oromzatán elhelyezett kőtábla szövege is utal. Az épület felújítási munkálatai során előkerült vakolatrétegek szerint a 18. század első felében az udvarház külseje sárga volt, a sarkokon bekarcolt, festett díszítéssel. Az épület historizáló jellegét erősíti a belső terek díszítése, a nyílászárók formája. A tornác folytatásában kialakított előtértől balra az egykori hatalmas díszterem nyílik. Mennyezetfestése neoreneszánsz stílusú.

Hogyan juthat ide?