Székely-Pótsa udvarház, Sepsikilyén
  • Műemlékvédelmi kód:
  • CV-II-m-B-13192
  • cím:
  • Sepsikilyén (Chilieni), 62. sz.
  • datálás:
  • tulajdonforma:
  • köztulajdon

A Székely család ősi birtokközpontját a település központi részén, az Olt baloldali teraszán találjuk. A gazdaság 17-18. században élte virágkorát. Az épület mai, eklektikus megjelenése valószínűleg a 19. század második felére datálható átépítés eredménye.

Az 1700-a években az eredetileg kétsejtes épületet egy nagyobb szobával bővítették. A tető jellegzetes, törtsíkú, kontyolt volt eredetileg, ezt mára teljesen elbontották, a felújítási munkálatok során csak a tömegét állították helyre.

A II. világháborút követően állami tulajdonba került, a 20. század végén meglehetősen romos állapotban, kifosztva és elhagyatva maradt a községre. Az udvarházat egykor körülvevő gazdasági épületek mára eltűntek, a megmunkálatlan telket felparcellázták és eladták, beépítették. A kúria ma Sepsiszentgyörgy tulajdonát képzi, és halmozottan fogyatékos gyerekeknek ad otthont.

Hogyan juthat ide?