Conacul Veress-Incze, Țufalău
  • Codul din lista monumentelor:
  • CV-II-m-A-13301
  • Adresă:
  • ŢUFALĂU
  • datare:
  • Formă de proprietate:
  • proprietate privată

Dinspre stradă se observă fațada nordică a conacului, prevăzut cu goluri de fereastră de dimensiuni mici. În grădina din față se observă arbuști neîngrijiți.

Fațadei dinspre curte i s-a alipit un portic cu arcade, cu terminație în timpanon, a cărui fronton, în stil baroc, decorat cu volute este pe jumătate deteriorat. Aspectul său de astăzi este un conac cu două etaje, a cărui camere boltite și ferestre mici fac referire la extinderea unei clădiri anterioare. Acest lucru este demonstrat și de incizia unui motiv geometric în stratul de tencuială, care se aseamănă cu cea aflată pe fațada conacului Sinkovits din Catalina.

Azi, conacul este proprietatea moștenitorilor familiei Incze din Lisnău.

Cum ajungeți aici?