Dr. Klára Pakó
művészettörténész

SZAKMAI TEVÉKENYSÉG RÖVID LEÍRÁSA

Pakó (Kovács) Klára művészettörténész egyetemi tanulmányait 2003-ban végezte a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Történelem és Filozófia Karán, Történelem-művészettörténet szakon, 2004-ben ugyanitt MA fokozatot szerzett. A történettudományok doktora, értekezését A szamosújvári vár. Az olaszbástyás rendszerű várak kiépítése Erdélyben címmel védte meg 2009-ben. 2013 márciusától tanársegéd a BBTE Magyar Történeti Intézet Régészet és Művészettörténet Tanszékén, 2016-tól az Intézet egyetemi adjunktusa. Kutatási területe az erdélyi kora újkori várak és várkastélyok építészetére, az itáliai építészek 16−17. századi erdélyi tevékenységére és az erdélyi reneszánsz építészet vizsgálatára terjed ki. Szakmai tanulmányok szerzője az erdélyi kora újkori és újkori erődítmények, várkastélyok, kastélyok és építészeik témakörökben.

EDDIGI RELEVÁNS TAPASZTALAT (PROJEKTEK)

a keresdi Bethlen kastély, a keresdi Bethlen-kúria, az almakeréki Apafi-udvarház művészettörténeti forrásainak a feltárása, a gernyeszegi Teleki-kastély művészettörténeti kutatása

HOGYAN LEHET RELEVÁNS AZ ÖN MUNKÁJA AZ ERDÉLYI KASTÉLYOK FENNTARTHATÓ FEJLESZTÉSÉBEN?

Az egyes kastélyokra vonatkozó művészettörténeti források feltárása és értelmezése, művészettörténeti tanulmány megírása