Együttműködés született a Kovászna megyei kastélyok és kúriák jövőjéért a Kastély Erdélyben program keretében

Együttműködési megállapodást kötött a Kovászna Megye Turizmusáért Egyesület és a kolozsvári PONT Csoport 2016. november 22-én a Kastély Erdélyben program keretében született stratégia megvalósítására – elsősorban a Kovászna megyei kastélyok és kúriák népszerűsítése, illetve azoknak a gazdasági és kulturális körforgásba való visszaállítása érdekében. Az együttműködés különleges tárgyát a 2016. december 9–15. között Olaszteleken megszervezendő FORMULA műhelytábor, illetve a 2017 áprilisában Sepsiszentgyörgyön tartandó Kastély Erdélyben – fejlesztési modellek a vargyasi és az alsórákosi kastélyok revitalizációjára című konferencia népszerűsítése és lebonyolítása alkotja.

A FORMULA interdiszciplináris műhelytábor célja a vargyasi Daniel-kastély (Kovászna megye) és az alsórákosi Sükösd-Bethlen várkastély (Brassó megye) újrahasznosítási tervének kidolgozása. Az ingyenes táborba maximum 40 fiatalt tudnak fogadni, akik számára a szakmai programokon kívül szállást és napi 3 étkezést biztosítanak. Jelentkezni a www.kastelyerdelyben.ro weboldalon lehet. Jelentkezési határidő: 2016. december 2., péntek este 21 óra. Visszaigazolás: 2016. december 4.

A hat napos FORMULA tábor célja, hogy a különböző szakterületen tanuló és dolgozó székelyföldi fiatalok – tájépítészektől közgazdászokon át designerekig – együtt gondolkodjanak, tervezzenek, több nézőpontból világítsanak rá egy-egy lehetséges megoldásra a kastélyok jövőjét illetően; készségeiket, szerteágazó tudásukat kamatoztassák, és megtanulják ötleteiket innovatív és hatékony megoldássá, szolgáltatássá formálni. A tábor a holisztikus tervezés módszere segítségével kreatív, innovatív megoldások kidolgozását tűzi ki célul. A résztvevők magyarországi és helyi szakértők szakmai irányításával fognak eljutni a probléma megfogalmazásától a tervezésen át egészen a modellezésig. Foglalkoznak az épületekkel és környezetükkel, környezetkímélő technikai megoldásokkal, lehetséges programokkal, online és offline kommunikációval, szervezeti és gazdasági működési modellekkel. A Kastély Erdélyben – fejlesztési modellek a vargyasi és az alsórákosi kastélyok revitalizációjára című konferencia célja pedig nyilvánosan bemutatni a két kastély revitalizációjára kidolgozott terveket, melyek a FORMULA táborban születtek. A konferencián részt vesznek majd szakértők, érintett felek, illetve a FORMULA tábor résztvevői is.

 

A FORMULA műhelytábor és a konferencia a Kastély Erdélyben program kiegészítő tevékenységei

2016. júliusában 105.675 RON kiegészítő támogatást nyert a PONT Csoport a Kastély Erdélyben program folytatására az izlandi, liechtensteini és norvég alapokból a Kulturális és Természeti Örökség Megőrzése és Felélesztése Programon keresztül. A kiegészítő támogatásból lebonyolítandó programok 2016. októbere és 2017. áprilisa között valósulnak meg.

2015. márciusában a PONT Csoport egy átfogó stratégiai folyamatot indított el a Kastély Erdélyben program megvalósításával. A Kastély Erdélyben program célja egy olyan stratégia és hálózat kialakítása, amely az erdélyi kastélyok és kúriák hosszútávú gazdasági és társadalmi fenntartható hasznosítását szolgálja. Mindez helyi és regionális szintű tervezéssel, a műemléképületek restaurálására és revitalizációjára fordítható alternatív forrásbevonási lehetőségek felkutatásával, egy információs és szakértői hálózat, illetve egy támogató közösség kiépítése által valósítható meg. Ennek a folyamatnak az első mérföldköve a 2016. júniusában elkészült Stratégia, amely az erdélyi kastélyok és kúriák revitalizációjára kínál fenntartható fejlesztési modelleket és megoldásokat.

A stratégia gyakorlatba ültetése legalább annyira fontos, mint magának a szakértői dokumentumnak a megszületése, éppen ezért a program következő fázisaként sor kerül ennek a stratégiának a gyakorlati alkalmazására, mégpedig a vargyasi Daniel-kastély (Kovászna megye, Románia) és az alsórákosi Sükösd-Bethlen várkastély (Brassó megye, Románia) esetében. A vargyasi Daniel-kastély késő reneszánsz faragványaival, barokkos díszítéseivel, valamint klasszicista bővítéseivel Erdővidék egyik leglátványosabb műemléke. A kastély a XVI. században században épült, de számos külső átalakításon esett át a századok során. A kastély hatalmas parkja még ma is egyedi a benne található díszfáknak és ritka cserjéknek köszönhetően. Az alsórákosi Bethlen-Sükösd várkastélyt Sükösd György kapitány építtette a XVII. század elején. A várfalak négyszögű udvart zárnak körül, a négyszög mindegyik sarkában köralaprajzú bástyákkal. A gyalui várkastély mellett ez a kastély is az úgynevezett erdélyi kerekbástyás kastélyok közé sorolható. Bővebb információ a kastélyokról a www.kastelyerdelyben.ro honlapon található.

 

Kovászna Megye Turizmusáért Egyesület legfontosabb célkitűzése a megyei turizmus fejlesztése helyi közintézmények és magáncégek, szervezetek együttműködése által, továbbá turisztikai és kulturális programok szervezése, hálózatépítés és adatgyűjtés segítségével. Az Egyesület a Kovászna megyében található kastélyokat, kúriákat és általában az épített örökséget kiemelten fontosnak tartja a régió turizmusának fejlődése szempontjából.

A kolozsvári PONT Csoport 2001-es gyökerekre visszatekintő, ám hivatalosan 2009-ben létrejött fiatal szakértői társulás, melynek fő célja a konceptuális társadalmi innováció. Tevékenységeit tekintve helyi és regionális fejlesztéssel foglalkozik, melyben az ifjúság kiemelt szerepet tölt be, és amelyben a nem formális oktatás, az információs társadalom, információs technológia, az ágazatközi együttműködés, valamint fenntartható fejlesztés szerves szerepkört töltenek be.