Haller-kastély, Csákigorbó
  • Műemlékvédelmi kód:
  • SJ-II-a-B-05055
  • cím:
  • Csákigorbó (Gârbou), 202 sz.
  • datálás:

Csákigorbón a tulajdonképpeni kastélyépületek mára már az enyészeté lettek, de az egykori Haller-birtok és Jósika-birtok építészeti értékéhez nem férhet kétség. A 15-20 méternyi magaslaton álló kastély ma is álló építkezése, a birtok díszkapuja, az udvari kápolna és a kút is a Hallerek korából, a 18. század második feléből való. 

Az építkezéseket megrendelő gr. Haller (V.) János emlékét a nagy kőkapu oromfalán elhelyezett, kőoroszlánok által tartott családi címer és feliratos kőtábla jelzi. Ezen a kapun keresztül indult ostromra 1781-ben udvari népével Wesselényi (III.) Miklós, aki egy félresikerült lóvásár miatt akart elégtételt venni a szomszéd nagyúron. A Haller-kastély maradványait csak néhány elszórt kő jelzi. A földszintes, barokk stílusban épült lak egykorú a kapuval, de miután a Jósika család kezére került, az új tulajdonosok szűknek, és rangjukhoz méltatlannak találták, ezért új kastélyt építtettek maguknak az udvar túloldalán, a régi kastélyból pedig személyzeti, majd bérlakásokat csináltak.

Az udvaron még egy 1760-as években épített kút és egy 1783-ban megépült családi kápolna maradványai találhatóak. A kápolnához br. Jósika (I.) János klasszicista kastélyt építtetett, amlynek egyik gyöngyszeme a Csákyaktól hozomány útján megszerzett könyvtár volt. Az épületek 1944-ben elpusztultak, a köveket a falubeliek elhordták.

Hogyan juthat ide?