Pekry-Radák kastély, Magyarózd
  • Műemlékvédelmi kód:
  • MS-II-m-A-15741
  • cím:
  • Ózd (Ozd), 5. sz.
  • datálás:
  • tulajdonforma:
  • magántulajdon

Magyarózd ékessége az a kastély, mely a dombtetőn magasodva elsőként ötlik a faluba látogató figyelmébe. A kastély építése bizonytalan eredetű: egyes források szerint Radák István építtette a XVII. század első harmadában, más források szerint Radák (II.) István 1682-ben, vagy Pekry Lőrinc a század végén.

Egy 1709-es császári ostrom nagyon megrongálta, így szükséges lett az újjáépítés, amit 1732-re fejeztek be, Pekry Lőrinc veje, Radák Ádám ideje alatt. Történelmi becsüjét növeli még Pekri Lőrinc felesége, aki nem más, mint Petrőczi Kata Szidónia, az első számontartott magyar költőnő, többek között ebben a kastélyban írta első verseit. Ez ódon épületet hajdanán fenyőerdő ölelte körbe, mely nyomtalanul tűnt el az idők folyamán. A kastély előtt a fák között egy messze földön híres halastó és park tette festőivé a környezetet. Utolsó tulajdonosa Teleki Ilona bárónő volt, aki az 1945-ös államosítás után külföldre menekült. Az épületet azután a falu használta, több intézmény működött: óvoda, iskola, kultúrotthon, a TSZ székhelye stb. Az utóbbi évtizedekben azonban már elhagyottan állt.

Az államosított, majd a rendszerváltás után visszaszolgáltatott birtokot a Franciaországban élő örökös, Jude Mária grófnő a Bonus Pastor Alapítványnak adományozta. A nyolchektáros birtokon a kastélyon kívül még állt a magtár, a csűr és az istálló. Nem kis munkára vállalkozott a Bonus Pastor, amikor elhatározta, hogy helyreállítja az épületeket. Elsőként a kastélyt fedték újra. A tervek szerint konferenciaközpontot alakítanak ki benne. A magtár felújítását 2003-ban kezdték el. Az istálló és a föld hasznosítására tehénfarmot hoztak létre. A farm megindításához és kifejlesztéséhez két kanadai farmercsalád kölcsönözte szakértelmét és tapasztalatát, akik összesen másfél évre Ózdra költöztek. A farm egyrészt jövedelemforrás az alapítvány számára, másrészt a rehabilitációs munkaterápia egyik helyszíne, továbbá mintagazdaságul szolgál a falu állattartóinak.

Az épületek felújítását főleg külföldi támogatásokból fedezték. A munkálatokat részben saját kezűleg, részben külföldi munkacsoportok segítségével végezték.

 

Hogyan juthat ide?