Petrichevich-Horváth kastély, Alsóilosva
  • Műemlékvédelmi kód:
  • BN-II-m-A-01662
  • cím:
  • Ilosva (Ilișua), 268. sz.
  • datálás:
  • XVIII. század
  • tulajdonforma:
  • magántulajdon

A kastély építtetése valószínűleg br. Petrichevich-Horváth (IV.) Kozma nevéhez köthető (1735-1794), aki az erdélyi két román határőrezred altábornagya volt. Az épület mai formáját a 19-20. század fordulóján kaphatta a Hye-Klebersberg birtoklás során. Ekkor készülhetett az udvar felőli homlokzat, a középtengelyen kialakított, négy oszlopon nyugvó nyitott erkéllyel, melynek mellvédjét kovácsoltvasból készítették.

A Petrichevich-Horváth család házasság útján nyerte az itteni birtokot, ugyanis (IV.) Ferenc (mh. 1699) lőrinczrévi Koncz Pál unokáját vette feleségül, a Koncz család pedig férfiágon kihalt. A kastély építtetése valószínűleg br. Petrichevich-Horváth (IV.) Kozma nevéhez köthető (1735-1794), aki az erdélyi két román határőrezred altábornagya volt. A család a 19. század közepéig bírta azitteni birtokait, amikor a Kendeffykre szállt.

A kastély valószínűleg egy régebbi nemesi lak anyagának felhasználásával készült, mivel a korabeli feljegyzések „új udvarházként” említik. A kastély tömegalakítása, tört síkú tetőzete, íves szemöldökpárkányai és pilaszterfejezetei a barokk stílust képviselik ugyan, azonban mai formáját utólagos átépítés(ek)nek köszönheti. Elképzelhető, hogy fel kellett újítani 1848 után, ugyanis ekkor a román felkelők hadával nem tudta felvenni a harcot az ilosvai nemzetőrök 56 fős csapata, így azok kifosztották a kastélyt és a református templomot is. Az épület a mai formáját a 19-20. század fordulóján kaphatta a Hye-Klebersberg birtoklás során. Ekkor készülhetett az udvar felőli homlokzat, a középtengelyen kialakított, négy oszlopon nyugvó nyitott erkéllyel, melynek mellvédjét kovácsoltvasól készítették.

1952-ben tébécépreventóriumot alakítottak ki, és ma is az működik benne.

Hogyan juthat ide?