Rákóczi-Bánffy kastély, Gyalu
  • Műemlékvédelmi kód:
  • CJ-II-a-B-07673
  • cím:
  • Gyalu, Principală (Fő) utca
  • datálás:
  • tulajdonforma:
  • magántulajdon

A mai gyalui várkastély építését a XV. századra teszik, várnagyát 1439-ből származó dokumentum említi először. A várbirtok kezdetben a váradi, majd az erdélyi püspökséghez tartozott. 1556-ban a vár a kamara tulajdonába került.

A XVI. század vége felé a Kendi család birtokolja. 1594-ben Báthory Zsigmond fejedelem itt végeztette ki Kendi Ferenc és Bornemissza János törökpárti főurakat. 1599-ben Vitéz Mihály vajda – több más településsel együtt - Gyalut is elpusztította. 1605-ben Bocskai István vette be a várat. A Rákóczi szabadságharc alatt a kurucok sokáig ostromolták és csak a II. Rákóczi Ferenc fejedelemmé választását követően sikerült bevenni. Gróf Losonczi Bánffy Dénes dobokai főispán lett az új tulajdonos. 1702-ben Gróf Bánffy György erdélyi kormányzó itt tartotta lánya fényes esküvőjét. Az idők folyamán megrongálódott kastély második emeletét 1836-ban lebontották, 1861-ben pedig tűzvész pusztította el a tetejét. A tűzvész után a várárkokat betemették és parkot alakítottak ki az épület körül. Az 1850 után többször is gazdát cserélt várbirtokot a Bánffyak visszaszerezték és 1911-ben jelentős átalakításokat végeztek az épületen. 1948-ig a Barcsay család birtokolta a várat. Barcsay Tamás Bánffy Katinkát vette el feleségül, így került a kastély a Barcsayak birtokába.

A második világháború után az eredeti berendezése teljesen elpusztult. 1951-ben a kastélykertben található gazdatiszti lakásba közigazgatási hivatalt telepítettek, míg a várkastély épületében gyermektábor, gyermeküdülő, majd 1960-tól 2002-ig fogyatékos gyerekek iskolája kapott helyet, azóta üresen áll. A kastély rendbetétele nagyon sokba kerülne, ennek ellenére a helyreállítása és kulturális célú hasznosítása évek óta foglalkoztatja a helyi magyar közösséget. A szocialista rendszer alatt elkobzott ingatlanok visszaszolgáltatását szabályozó törvény alapján Barcsay Tamás Kanadában élő, magyar származású történelem professzor 2002-ben visszaigényelte a kastélyt.

A várkastélynak a fő égtájak felé néző szárnyai négyszögletes, zárt udvart öveznek, a sarkokhoz különböző méretű és alakú saroktornyok csatlakoznak. A délkeleti és az északnyugati kerektornyokkal ellentétben a délnyugati hatszögletes, az északkeleti pedig kisebb átmérőjű, kerek alaprajzú torony, amely a főhomlokzat tengelyéhez viszonyítva hátrább épült. A kastély főbejárata a keleti szárnyban, mellékbejárata az északi szárnyban található. A helyiségeket elválasztó falon átvezető ajtókat lezárták, így ezeket többnyire csak az udvar felől lehet megközelíteni. Az ablakok szabályszerűen a külső falakon nyílnak. A függőfolyosó az északi homlokzat kivételével az udvari homlokzatokon körbefut. A földszintről öt lépcsősor vezet az emeletre, három külső és két belső.

Tuladonviszony: a kastélyt 2012 szeptemberében kapta vissza Barcsay Tamás; a kastély jelenlegi tulajdonosa Nagy Elek üzletember.

 

 

Hogyan juthat ide?