Szentkereszty-kastély, Árkos
  • Műemlékvédelmi kód:
  • CV-II-a-A-13128
  • cím:
  • Árkos (ARCUŞ), 493 sz.
  • datálás:
  • tulajdonforma:
  • köztulajdon

A 19. század első felében a birtok és a kastély a vargyasi Daniel Elek tulajdonát képezte. 1840-ben Kálnoky György és neje Haller Anna vásárolta meg. 1847-ben a kastély a Szentkereszty család tulajdonába került az özvegyen maradt Haller Anna Szentkereszty Zsigmond házassága révén. 1870-ben Szentkereszty Zsigmond és Haller Anna a kastélyt újjáépíttették és kastélyparkot létesítettek.

Az újbarokk stílusban épült kétemeletes kastély keleti főhomlokzatát hat oszlopos terasz díszíti. A műemléképület két fő részből áll, a hosszabb tíz ablaktengelyes részt egy rövidebb keresztszárny töri át. A hosszanti szárny északi és déli homlokzatait csigavonalas oromzat zárja le, csúcsa kagylómotívumban végződik. A keresztszárnyat hatalmas manzárdtető fedi, amelyen egy kovácsoltvas keretezésű, négyszögű terasz látható. A fő homlokzatot kihangsúlyozza a hat klasszikus oszlop által tartott terasz, az északi és a déli részen pedig kiemelkednek a nagy, újbarokk stílusú építészeti elemekben gazdag díszítések.

A kastély nyugati, angolkertre néző homlokzata előtt lépcsőfeljárós teraszt képeztek ki. Ezt kovácsoltvas mellvéd veszi körül, sarkain hatalmas, mitológiai és bibliai jelenetekkel díszített vázák találhatóak. A kastély ablakai egyenes szemöldökpárkánnyal készültek, kivételt képeznek az emeleti részén lévő ablakok és az északi homlokzat földszinti ablakai, melyek félköríves záródásúak. A kastélynak két lépcsőháza van, a nagyobb lépcsőfeljáró a keresztszárny mellett található, a kisebbik a déli részben látható. Napjainkban csupán a földszinti ebédlő berendezése tanúskodik a kastély egykori hangulatáról. A kastélyt többhektáros arborétum övezi, ahol számos faritkaság található, ilyen a tulipánfa, olajfűz és a vérbükk. A parkban csónakázásra alkalmas tó látható, és a kertben működő művésztáborok résztvevői néhány fából készült szobrot is elhelyeztek.

 Az 1890-es évek elején br. Szentkereszty Béla Háromszék vármegye főispánja újabb átépítéseket végeztetett, amelynek során a kastély elnyerte mai formáját. A kastély utolsó tulajdonosa br. Szentkereszty Béla volt. 1945 után államosították az épületet, ahol árvaház, mezőgépészeti iskola, majd a termelőszövetkezet kapott helyet. 1982-től a Román Kommunista Párt tulajdonába került, és elnöki lakosztályként rendezték be. A rendszerváltás után a Művelődési Minisztérium vette át az épületet, és a közelmúltig művelődési központ működött benne.

 

Hogyan juthat ide?