Szentkereszty-Bethlen kastély, Aranyosgyéres
  • Műemlékvédelmi kód:
  • CJ-II-m-B-07554
  • cím:
  • Aranyosgyéres (Campia Turzii), 1918 December 1 (1 Decembrie 1918) u.
  • datálás:
  • XVIII. század
  • tulajdonforma:
  • köztulajdon

A Szentkereszty-Bethlen kúriát Szentkereszty (II.) Zsigmond (1817-1891) építtette a 19. század második felében. Szentkereszty báró a kastély körül szép parkot és mesterséges tavat alakíttatott ki, a tavat csatorna kötötte össze a Paget-udvarház kertjében levő tóval. A kastélyba az államosítás után elemi iskola költözött, ma a Pavel Dan Elméleti Líceum könyvtára működik benne.

A kisméretű, földszintes épület négyszögű alaprajzát három épületrész töri meg. Az első a főhomlokzat középtengelyében épült nyitott portikusz. Az oszloppárok között eredetileg szép kőmellvéd volt, ezt azonban az utóbbi évtizedekben betonpárkányra cserélték. A tornác oromzatán megrongálódott, Medúza-fejes dombormű található, fölötte félköríves fülkébe helyezett kagylódísszel. A tizenegy tengelyes főhomlokzat középső szakaszán egy főbejárati ajtót és két egyes ablakot találunk. A szélső épületrészek kettős ablakai egyenként és párosával is vakolatdísszel kereteltek. Az ablakpárokat és az épület sarkait eredetileg kváderezést utánzó vakolatdísszel emelték ki. A kúriának egykor szép zsalus ablakai voltak, helyükre mára vasrács került.

A kastélyt az első világháború után bethleni gr. Bethlen (II.) Ödön (1893-1968) lakta, aki mezőkövesdi br. Huszár Margittal (1894-1938) kötött házasságot. Itt született mindkét gyerekük, Katalin (1924-) és Ödön (1927-1998).

 

Hogyan juthat ide?