Conacul Imecs, Vărghiș
  • Codul din lista monumentelor:
  • CV-II-a-B-13324
  • Adresă:
  • VÂRGHIŞ nr. 608
  • datare:
  • Formă de proprietate:
  • proprietate privată

Pe fațada dinspre curte, pridvorul este flancat de câte o fereastră, cu închidere dreaptă, prevăzut cu ancadramente simple, obloanele acestora fiind vizibile și în ziua de azi.

Intrarea din pridvor, în clădire, se face printr-o ușă cu închidere dreaptă, flancată de câte o fereastră, de  dimensiuni mai mici, tot cu închidere dreaptă. Golul ușii și a celor două ferestre mai mici, respectiv pridvorul cu stâlpi sunt conectate asimetric, fapt care atestă existența clădirii cu mult înainte de 1868, data construirii pridvorului. Pervazul pridvorului și frontonul triunghiular, articulat de o fereastră mică, sunt susținute de trei stâlpi cu capiteluri ornate, anexate la zidul clădirii. Pe o grindă a tavanului pridvorului se observă inițialele proprietarilor, cât și anul construcției : ”1868 Má: S:”.

Conacul are și un hambar, declarat monument istoric, pe a cărui grindă se poate citi anul 1843. În vara anului 2005, proprietarul a demolat această clădire, fără să aibă autorizația necesară.

Cum ajungeți aici?