Imecs-kúria, Vargyas
  • Műemlékvédelmi kód:
  • CV-II-a-B-13324
  • cím:
  • Vargyas (VÂRGHIŞ), 608 sz.
  • datálás:
  • tulajdonforma:
  • magántulajdon

Az Imecs-kúria egy tágas telken foglal helyet, kiképzésében illeszkedik a többi erdővidéki kúria felépítéséhez. A téglalap alakú épületrészhez az udvari homlokzat középtengelyében oszlopos tornác csatlakozik, melynek jobb oldalán a lépcső helyezkedik el, a bal oldalán kialakított nyíláson át az épület alatt húzódó pince ajtajához lehet eljutni.

Az udvar felőli homlokzatot a tornác két oldalán egy-egy egyenes záródású, egyszerű kiképzésű szemöldökpárkánnyal díszített ablak töri át, ezeken még láthatók a vésett ablaktáblák is. A tornácról egyenes záródású ajtó nyílik az épületbe, ennek két oldalán egy-egy kisebb méretű, ugyancsak egyenes záródású ablak figyelhető meg. Az ajtó- és a két kisebb ablaknyílás, valamint az oszlopos tornác aszimmetrikusan kapcsolódik egymáshoz, ez azt bizonyítja, hogy az épület jóval korábbi 1868-nál, a tornác keletkezési idejénél. A tornác cserepes párkányát és kis nyílással áttört háromszögű oromfalát a fejezetükön egyszerű hengeres díszítéssel, valamint kockatagozattal ellátott három oszlop és az épület falához csatlakozó két féloszlop tartja. A tornác mennyezetének egyik gerendáján az építtetők iniciáléi, valamint a tornác építési éve olvasható: „1868 MÁ: S:”.

A kúriához műemlékként nyilvántartott csűr tartozott, amelynek gerendáján az 1843-as évszám állt. Ezt az épületet a tulajdonos 2005 nyarán engedély nélkül lebontotta.

Hogyan juthat ide?